Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Näringsliv

[Publicerad 2018-11-08]

Stor efterfrågan på industrimark i Göteborgsregionen

  • Foto: Bengt Kjellin, Business Region Göteborg

Behövs upp till åtta miljoner kvadratmeter. Göteborgsregionen befinner sig i kraftig tillväxt, med många planerade och önskade investeringar inom industri- och logistiksektorn. För att göra verklighet av regionens långsiktiga mål att skapa 120 000 nya jobb fram till 2035 behövs det bland annat mark där företag kan skapa nya verksamheter.

Bara de närmaste åren beräknas att mellan fyra till åtta miljoner kvadratmeter mark behöver göras tillgängliga – dels för att ha i beredskap för planerade investeringar, dels så att de inte används för annat. Det skriver Business Region Göteborg i rapporten ”Näringslivets behov av mark för industri och logistik i Storgöteborg 2018”.

– På lång sikt finns mark – men vi behöver ha en beredskap när förfrågningarna kommer. Företagen har inte alltid tid att vänta, säger Jessica Waller, näringslivsutvecklare för stadsutveckling på Business Region Göteborg.

”Det är en balansgång”
Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan för Göteborg, det vill säga den långsiktiga visionen om hur stadens mark- och vattenområden ska användas och om hur bebyggelsen ska utvecklas.

– Vårt mål är att det faktaunderlag vi har tagit fram används för att bredda synen på vad mark ska användas till och definiera och reservera mark för tyngre verksamheter. Men det är en balansgång, det behövs naturligtvis också ett stort bostadsbyggande, säger John Wedel, ansvarig för infrastruktur och logistik på Business Region Göteborg

Rapporten ”Näringslivets behov av mark för industri och logistik i Storgöteborg 2018” är framtagen av Business Region Göteborg i samarbete med stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och Göteborgs hamn.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Gamla Göteborg

Beslut i kommunstyrelsen

Göteborgs Stads servicepolicy, återremiss för ärendet om projekt Skeppsbron samt återremiss för om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet var något av det som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se kommunfullmäktiges webbsändning 31 januari

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Sök bland Göteborgs Stads små och stora aktiviteter i Göteborgs stads kalendarium – klicka här!

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling