Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Näringsliv

[Publicerad 2018-11-08]

Stor efterfrågan på industrimark i Göteborgsregionen

  • Foto: Bengt Kjellin, Business Region Göteborg

Behövs upp till åtta miljoner kvadratmeter. Göteborgsregionen befinner sig i kraftig tillväxt, med många planerade och önskade investeringar inom industri- och logistiksektorn. För att göra verklighet av regionens långsiktiga mål att skapa 120 000 nya jobb fram till 2035 behövs det bland annat mark där företag kan skapa nya verksamheter.

Bara de närmaste åren beräknas att mellan fyra till åtta miljoner kvadratmeter mark behöver göras tillgängliga – dels för att ha i beredskap för planerade investeringar, dels så att de inte används för annat. Det skriver Business Region Göteborg i rapporten ”Näringslivets behov av mark för industri och logistik i Storgöteborg 2018”.

– På lång sikt finns mark – men vi behöver ha en beredskap när förfrågningarna kommer. Företagen har inte alltid tid att vänta, säger Jessica Waller, näringslivsutvecklare för stadsutveckling på Business Region Göteborg.

”Det är en balansgång”
Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan för Göteborg, det vill säga den långsiktiga visionen om hur stadens mark- och vattenområden ska användas och om hur bebyggelsen ska utvecklas.

– Vårt mål är att det faktaunderlag vi har tagit fram används för att bredda synen på vad mark ska användas till och definiera och reservera mark för tyngre verksamheter. Men det är en balansgång, det behövs naturligtvis också ett stort bostadsbyggande, säger John Wedel, ansvarig för infrastruktur och logistik på Business Region Göteborg

Rapporten ”Näringslivets behov av mark för industri och logistik i Storgöteborg 2018” är framtagen av Business Region Göteborg i samarbete med stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och Göteborgs hamn.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se sändningen från kommunfullmäktige 11 juni

Sändningen startar klockan 16 på tisdag 11 juni.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Detaljplan för Vallgraven 12/kvarteret Härbärget vid Brunnsparken, redovisning av arbetet med åldersvänliga Göteborg och Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 12 juni. . Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling