Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Utbildning

[Publicerad 2018-11-16]

Dags att välja förskoleklass

Satsning på att fler ska göra aktivt val. Nu har ansökan för att välja förskoleklass inför hösten 2019 öppnat. Nytt är att grundskoleförvaltningen hart tagit över själva skolvalet. Flera e-tjänster finns tillgängliga för vårdnadshavare.

Grundskoleförvaltningen satsar i år stort på att få så många som möjligt att göra ett aktivt val.

– Skolvalet är vårdnadshavarens möjlighet att påverka vilken skola deras barn ska gå i. Vi uppmanar därför alla att skicka in ansökan, säger myndighetschefen Peter Callsen.

Tidigare har varje stadsdel var och en för sig haft ansvaret för både skolor och ansökningsprocessen. Det har inneburit att det funnits skillnader i vilken information vårdnadshavarna har fått.

Lika för alla
När nu grundskoleförvaltningen har tagit över har bland annat en gemensam broschyr skickats ut till alla de vårdnadshavare som har barn som fyller sex år under 2019. Förvaltningen har också tagit fram e-tjänster och blanketter för att göra det så enkelt som möjligt för vårdnadshavare att ansöka.

– Syftet är att göra processen med val till förskoleklass likvärdig och rättssäker för alla elever och vårdnadshavare oavsett var i staden man bor, förklarar Peter Callsen, chef för grundskoleförvaltningens myndighetsavdelning.

Det är ett stort antal sexåringar som ska börja i kommunens grundskolor efter sommaren. Grundskoleförvaltningen är väl förberedd på detta och har plats åt alla elever.

– Men vissa skolor kommer att ha fler sökanden än det finns platser, så det är viktigt att även göra andrahands- och tredjehandsval, säger Peter Callsen.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Översyn av Göteborgs Stads modell för föreningsbidrag och Göteborgsförslag om att ompröva Västlänken var två av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 21 augusti. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Se sändningen från kommunfullmäktige 11 juni

Sändningen startar klockan 16 på tisdag 11 juni.

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling