Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Nya gatunamn

[Publicerad 2001-12-10]

Syster Bojans Backe

656_5.jpg

När Södra Guldheden skulle byggas beslöt man – inte utan diskussion – att ge de nya gatorna namn efter läkare och sjuksystrar som gjort sig bemärkta i yrket och på så sätt genom dem hylla alla som arbetat och arbetar på närbelägna Sahlgrenska sjukhuset.

De flesta syster- och doktorsnamnen fastställdes av kommunfullmäktige 1949. Systertiteln har alltid varit en mycket aktad yrkestitel som till en början uppbars enbart av kvinnor. Denna titels särställning markeras inte minst av att den i dag bärs även av män.

Ingeborg Kastman hade en livslång gärning som sjuksyster – hon kallades Syster Bojan – bakom sig när hon tog initiativet till det som i dag är Medicinhistoriska museet på Östra Hamngatan.

För detta fick hon Göteborgs förtjänsttecken och förärades titeln medicine doctor honoris causa d.v.s hedersdoktor. ”Hennes” backe skulle alltså även ha kunnat heta Doktor Kastmans Backe. Namnet fastställdes 1999.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Förstudie om gränslös vård i Angered, Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys och Göteborgsförslag [828] Hearing om Västlänkens tidplan, budget och miljö. Det var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen 11 september. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 12 september

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling