Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Vård & omsorg

[Publicerad 2001-12-20]

Tandskador vanligaste olyckan i förskolan

67 procent av de inrapporterade skadorna i Göteborgs förskolor under 2001 är tandskador. Den vanligaste orsaken till skador är att barnen ramlat eller snubblat.

Det visar den första sammanställning över skador i stadens förskolor som kommunens försäkringsbolag Göta Lejon gjort ihop med Folksam som försäkrar barnen i Göteborg. Samtliga skolbarn i Göteborg är försäkrade av Göteborgs Stad via Folksam.

Undersökningen gäller tiden från 1 januari till 31 oktober i år och omfattar 35 894 barn i åldrarna 0-6 år i Göteborgs Stad. Under denna tid inrapporterades 188 skador till försäkringsbolaget Folksam.

Så här fördelas skadorna

  • 67 % – tandskador
  • 13 % – ansikte-, hals-, ögon- och öronskador
  • 5 % – armskador
  • 4 % – hand- och fingerskador

Så här fördelas de vanligaste olycksorsakerna:

  • 98 olyckor – ramlar eller snubblar
  • 20 olyckor – under cykling
  • 12 olyckor – i rutschkanan
  • 9 olyckor – när barnen klättrar.
  • 6 olyckor – när barnen krockar
  • 5 olyckor – när barnen gungar

Flest skador i förhållande till antalet barn har Hisingen med en skadefrekvens på 0,69 procent. Centrala stadsdelarna har 0,52 procent, västra stadsdelarna har 0,51 procent och norra stadsdelarna ligger lägst med en skadefrekvens på 0,33 procent.

Undersökningen visar också att fler olyckor sker i förskolan än på fritiden. Det är tvärtemot vad andra undersökningar visat.

Just nu görs en liknande undersökning bland grundskole- och gymnasielever i Göteborg.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Förstudie om gränslös vård i Angered, Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys och Göteborgsförslag [828] Hearing om Västlänkens tidplan, budget och miljö. Det var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen 11 september. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 12 september

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling