Cirka 280 göteborgare har anmält sitt intresse för att sitta med i de medborgar- grupper som ska arbeta fram förslag för hur Södra älvstranden ska se ut i framtiden. 24 personer sökt rollen som projektledare. Cirka 280 göteborgare har anmält sitt intresse för att sitta med i de medborgargrupper som ska arbeta fram förslag för hur Södra älvstranden ska se ut i framtiden. Samtidigt har 24 personer sökt rollen som projektledare.

Fem projektledare och 30 medborgare ska nu väljas ut för uppdraget. – Vi hoppas att bli klara med urvalet innan semestrarna, säger Sten Imberg vid Norra Älvstranden Utveckling AB. 10.000 kronor i ersättningFem lag om vardera en projektledare och sex medborgare ska bildas. Dessutom kan projektledaren ta in sakkunniga experter som till exempel arkitekter. – Vi räknar med att lagen ska komma igång med sitt arbete 18-19 augusti och vara klara i slutet av november. Efter en månad kommer vi att ha en avstämning för att se hur arbetet flyter, säger Sten Imberg som hoppas att grupperna ska visa stor spännvidd i sina olika sätt att närma sig Älvstrandens framtid. – Vi har stora förhoppningar. Men det är första gången vi prövar att arbeta med medborgargrupper så det ska bli spännande att följa arbetet och se resultatet. Projektledarna får 350.000 kronor till sitt förfogande under arbetsperioden medan varje medborgare som väljs ut ersätts med 10.000 kronor.Lars HjertbergLäs fler artiklar om utvecklingen av Södra Älvstranden här