Få städer har lika mycket outnyttjad central mark som Göteborg. Nu går det officiella startskottet för projektet Centrala älvstaden. Under två år ska arbetet fokusera på att ta fram visioner och strategier för hur området runt Göta älv kan utvecklas i framtiden.

− Det nya med det här projektet är att det inbegriper två älvstränder och att staden ska växa över älven, säger Hanna Areslätt, biträdande projektledare för Centrala älvstaden på stadsbyggnadskontoret.

Stora möjligheter bygga nytt

Centrala älvstaden omfattar, på norra sidan älven, Frihamnen, Ringön och delar av Backaplan. På den södra är det Gullbergsvass, Gullbergsstrand, södra älvstranden och stora delar av city.

− Här finns en stor potential att bygga nytt. GR har satt upp målet 30.000 nya bostäder och 40.000 arbetsplatser i området, säger Hanna Areslätt och fortsätter:

− Men det handlar också om vilka kvaliteter vi vill uppnå, inte bara hur mycket som ska byggas. Det är viktigt att ta ett samlat grepp för hur staden ska utvecklas i sina centrala delar.

Kopplar staden till älven

Till de stora och viktiga frågor som projektet kommer att få brottas med hör infrastruktur, älvtrafiken och hur man förhåller sig till extremväder och översvämningsrisker.

− Men vi ska även jobba med att hitta stråk och tyngdpunkter för handel och näringsliv och koppla staden till älven på ett sätt som inte finns i dag, säger Hanna Areslätt.

Kick-off på onsdag

Projektets officiella kick-off äger rum på onsdagskvällen. Då ska Anneli Hulthén och Jan Hallberg att ta ett ”första spadtag” och redogöra för det uppdrag som ligger i projektet.

Dessutom är den danske professorn i urban design, Jan Gehl, inbjuden för att föreläsa om vikten av att utgå från människan och ”livet mellan husen” när man planerar städer.

− Han är först ut i en rad människor som ska få göra sin röst hörd i den här frågan. Under hösten kommer vi ha något som vi kallar för ”inspel” med workshops, föreläsningar och andra former för debatt och diskussion, säger Hanna Areslätt.

Fotnot:
Göteborgsregionenskommunalförbund, GR, är en samarbetsorganisation mellan 13 västsvenska kommuner.

Onsdag den 9 juni klockan 17.00 är det kick-off för Centrala Älvstaden i Älvrummet.