Nu är det dags för göteborgarna att tycka till om Skeppsbrons framtida utformning. Förslaget till detaljplan går ut på samråd med start den 30 september. Samma dag öppnar Älvrummet en utställning där visioner och idéer presenteras för allmänheten.

Vattennära promenadstråk, nya lägenhetskvarter och kollektivtrafikpunkt vid Stenpiren. Det är några av de förslag som ingår i den framtagna detaljplanen för framtidens Skeppsbron.

På tisdag öppnar en utställning i Älvrummet vid Operan där förslaget presenteras i sin helhet.

− På utställningen visas nya tillägg till den stora modell som redan finns i Älvrummet och en ny film som tar avstamp i Skeppsbrons historia och berättar om den framtida visionen, säger Patrik Centerwall, informatör på stadsbyggnadskontoret.

Samrådsutställningen pågår till den 10 november. Inviger på förmiddagen den 30 september gör byggnadsnämndens ordförande Mats Arnsmar.

790E.jpg

Detaljplanen för Skeppsbron finns från den 30 september att beskåda i Älvrummet vid Operan. Foto: Carin Smederöd

Läs mer:
Vårt Göteborgs artiklar om Södra älvstranden