På onsdag 20 februari slår Älvrummets portar upp för allmänheten. Där kan göteborgarna följa älvstadens utveckling steg för steg. Den stora informationsbyggnaden mellan Nordstan och Operan kommer att vara öppen varje dag mellan 11 och 14.

Inne i huset finns en stor modell i skala 1:400 som omfattar hela utvecklingsområdet kring älven – från Älvsborgsbron till Gullbergsvass. Den befintliga bebyggelsen är markerad med omålade träklossar och de planerade byggnaderna vita.

Dessutom kan besökarna läsa om tankar och idéer för enskilda områden, till exempel Södra älvstranden och Östra Kvillebäcken, på skärmutställningar.

En levande utställning

– Så fort det sker en förändring så byter vi och förnyar informationen. Utställningen är väldigt lätt att uppdatera, säger Johan Ekman på Älvstranden Utveckling AB.

Dagtid snurrar bildspel på väggarna inuti byggnaden och på kvällen ger en avancerad belysningsanläggning liv åt fasadens uppförstorade kartbild.

– Den här byggnaden kommer att fungera som informationscenter i minst fem år framåt, säger Johan Ekman.

Öppet varje dag

Älvrummet är bemannat och öppet mellan 11 och 14 varje dag. Övrig tid ska lokalerna, totalt 400 kvadratmeter, vara bokningsbara för projekt som har anknytning till utvecklingen på Norra och Södra älvstranden.

Själva invigningen sker redan den 19 februari klockan 15 för särskilt inbjudna gäster.

– Vi har valt att visa utställningen först till dem som är direkt berörda – förvaltningar och våra samarbetspartners, säger Johan Ekman.

  • Vårt Göteborgs artiklar om Södra älvstranden