Takträdgårdar öppna för alla, en flytande scen i Rosenlundskanalen, marknad på en ny pir i Göta älv och ett året runt-öppet bad med värme och "bubbel" från Rosenlundsverket. Det var några idéer när fyra arkitektgrupper på fredagen presenterade sina tankar om Skeppsbron. Här ska det byggas 500 - 600 bostäder, med första inflyttning 2011.

Framtiden för Södra älvstranden har debatterats länge, nu börjar den synas i konkreta förslag.

Efter att Göteborgs kommunfullmäktige i maj i år godkänt ett planprogram, inbjöds fyra arkitektgrupper att parallellt skissa på Skeppsbron, den första utbyggnadsetappen på älvstranden sedan Götatunneln invigts.

En så bilfri stadsdel som möjligt

Här ska det bli en så kallad blandstad – med bostäder, kontor, butiker, restauranger, caféer, bryggor och båtliv – vid Göta älv. Göteborgs City ska kopplas ihop med älven – en kontakt som varit avbruten under 30 år på grund av Götaledens trafik, men som nu är möjlig igen tack vare Götatunneln.

I fem månader har arkitektgrupperna funderat över hur det unika området bäst ska byggas ut och på fredagen var det dags för avtäckning av förslagen på Stadsmuseet, inför ett stort pressuppbåd och många andra intresserade.

Alla grupperna vill skapa en så bilfri stadsdel som möjligt, med underjordiska garage och gårdsgator mellan husen. Den enda av grupperna som skissar höga hus är Henning Larsen Architects från Köpenhamn, som kan tänka sig 15-våningshus för att ”nå en kritisk massa i våningsyta”.

– Vi har valt en stad i olika nivåer. Vi vill skapa upphöjda gårdar som blir avskiljda och halvprivata för de boende, samtidigt som det frigör ytor på marken för det offentliga livet, sade Per Hansson från Henning Larsen Architects, Köpenhamn.

Föreslår flytande scen i Rosenlundskanalen

Erséus Arkitekter/Malmström & Edström, Göteborg, hade valt slagordet ”mer Göteborg!”.

– Vi vill inte skapa en ny stadsdel, utan utveckla en gammal, till exempel med en publik hiss i Otterhällan, ett fint område som idag är lite slumrande. Och vi vill att alla hus får takterrasser och trädgårdar, en del öppna för allmänheten som kan komma upp och se den fina utsikten, sade Peter Erséus.

Han vill också ha en flytande scen – ”Estrad Rosenlund” – i Rosenlundskanalen, vid Lagerhuset och med en soltrappa mot Rosenlundsverket.

Arkitektgrupperna har även fått fundera på om Merkurhuset och huset med Kinesiska Muren ska rivas eller bevaras. HMXW arkitekter från Stockholm är de enda som vill bevara båda två.

– Vi tycker att det är oerhört viktigt att bevara dem. Husen berättar en historia och infogar den i ett sammanhang, de har ett väldigt stort värde, sade Björn Malmström från HMXW.

Utomhusbad med värme från Rosenlundsverket

– Mitt emellan Stenpiren och Vallgraven vill vi ha en flytande pir med en ”bondens och fiskarens marknad” och restaurang som kan vara öppen året om, med utsikt ut mot älven.

HMXW vill också ha ett badhotell framför Rosenlundsverket, där man badar inför öppen ridå.

Schmidt Hammer Lassen/Liljewall Arkitekter, från Aarhus och Göteborg, satsar på sex smala punkthus, kombinerat med fyra andra hustyper: city houses, town houses, park houses samt water houses närmast älven. Detta för att få in så mycket som möjligt av ljus, luft och utsikt i den nya stadsdelen.

– I Merkurhuset skulle man kunna få plats med 75-100 ungdomsbostäder, sade Leif Blomqvist från Schmidt Hammer Lassen/Liljewall.

Han tyckte också att utomhusbadet i älven – en förutsättning för alla grupperna – bör försörjas med energi från Rosenlundsverket.

– Vi har lagt mycket kraft på att få energisnåla hus, med rätt lägen i området. Då bör man även koppla utomhusbadet direkt till Rosenlundsverket. Vi ser framför oss att man kan bada där året runt med kallbad, varmt bad, bubbel och annat som göteborgarna önskar, sade Leif Blomqvist.

Kan vara klart för inflyttning 2011

De fyra förslagen ska nu vara utställda på Stadsmuseet till och med 30 november.

Förslagen ska sedan, efter bearbetning och avvägning mellan olika intressen, ligga till grund för en detaljplan för Skeppsbron. I den processen får en utvärderingsgrupp med tolv personer mycket att säga till om.

I gruppen sitter folk från Älvstranden Utveckling, stadsbyggnads-, fastighets- och trafikkontoren, Göteborg Energi, Stadsmuseet, park- och naturförvaltningen, samt Skanska som är fastighetsägare i området.

– Nu tar vi över stafettpinnen, sade Birgitta Lööf, planchef på stadsbyggnadskontoret och ordförande i utvärderingsgruppen.

– I höst ska vi arbeta med förslagen och jag hoppas att vi har ett förslag till samrådshandling för detaljplan klar på försommaren 2008.

Detaljplanen ska sedan klubbas av byggnadsnämnden 2009, byggandet starta 2010 och de första hyresgästerna flytta in 2011. Då ska även spårvägen vara färdigbyggd från Järntorget till Lilla torget, med en hållplats vid Stenpiren nära den nya terminalen för skärgårdsfärjorna.

506A.jpg

Bild: Erséus Arkitekter AB/Malnström & Edström Arkitektkontor AB

39F2.jpg

Bild: HMXW arkitekter AB

58C6.jpg

Bild: Henning Larsen Architects

6F40.jpg

Bild: Schmidt Hammer Lassen/Liljewall Arkitekter

Läs mer:
Vårt Göteborgs artiklar om utvecklingen av Södra Älvstranden