Med ett miljövänligt ballongfyrverkeri som steg upp mot skyn och därefter symboliskt nog ut över älven invigdes Götatunneln under fredagen. Det gigantiska stadsmiljöprojektet går därmed in i nästa fas, men hur Södra Älvstranden ska utvecklas är fortfarande upp till göteborgarna att fundera över.

special,bildspecial:_gotheborg_anloper_nelson_mandela_bay SE BILDSPEL – Bilder från invigningen av Götatunneln>>

Gott om publik var det när Götatunneln invigdes, men kanske ändå inte lika många människor som det snart kommer att passera bilar varje dag i den 1,6 kilometer långa tunneln. 55.000 fordon räknar man med en normal vardag,

En helt ny stadsdel
7520.jpg

Ytterligare drygt 10.000 kommer antagligen fortfarande att köra ovan jord för att ta sig in i centrala stan mellan Lilla Bommen och Järntorget.
 
– Men betydelsen av det här stadsmiljöprojektet kan inte överskattas. Tack vare tunneln får Göteborg återigen kontakt med vattnet och dessutom en helt ny stadsdel; Södra Älvstranden, sade Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö i sitt invigningstal.
 
I Sverige pågår just nu infrastrukturprojekt till ett värde av 380 miljarder kronor. I skenet av den summan är Götatunnelns 3,2 miljarder, varav Göteborg står för 25 procent, kanske inte så mycket, men det gör inte det utförda arbetet mindre imponerande.
 
Bra berg hela vägen

– Götatunneln är ett av de mest komplicerade projekt som Vägverket har varit inblandade i under sin 165-åriga historia, sade Ingemar Skogö.
 
De båda frilansande tunnelbyggarbröderna Gert och Peter Johansson, med 32 respektive 18 år i branschen, var beredda att instämma. Trots det har Göteborgs undre värld ibland visat sig snällare än de befarat. 
 
– Det har varit väldigt bra berg hela vägen. Till och med under hamnkanalen, där det var tänkt att vi skulle behöva frysa ner berget först innan vi sprängde. Men det slapp vi, så det sparade mycket arbete och pengar, säger Gert Johansson.
 
En bit in i projektet upptäckte konstruktörerna dessutom att de planerade 30 meter höga tornen för avgaser inte behövdes. Erfarenheterna från Lundbytunneln visade nämligen att enkelriktade tunnlar i princip är självventilerande.

Fläktar startar vid långsamma köer

Bara vid riktigt långsamma köer, som man inte räknar med ska uppstå i Götatunneln, behöver man sätta igång fläktarna i taket. Fläktar som kanske trots allt var de största utmaningarna för bröderna Johansson.
 
– Fläktarna skulle fästas med enorma bultar i betongtaket med maximal felmarginal på 10 millimeter i sid- och längdled. Vi lyckades! säger Peter Johansson.
 
Avgaserna från trafiken är annars en aspekt som man inte tror kommer att påverkas av tunnelbygget, eftersom den egentligen inte är en helt ny trafikled utan bara ersätter en gammal. Förutsatt förstås att de minskade bilköerna som tunnelns effektivitet väntas bidra till inte lockar fler att ge sig ut med bilen.
 
Dialog Södra Älvstranden fortsätter

De än så länge vagt planerade gårdsgatorna och vägarna för kollektivtrafik som ska gå ovan jord är tänkta att minska behovet av bil inne i centrum.

Exakt hur utformningen av Södra Älvstranden ska se ut är ännu osäkert, projektet Dialog Södra Älvstranden pågår fortfarande för fullt. Nu får göteborgarna först vänja sig vid att en stor del av trafiken försvunnit, sedan blir det kanske lättare för fantasin att tänka nytt.
 

 
 

Läs fler äldre artiklar på Vårt Göteborgs avdelning Tema Älvstranden här >>
 
 
Hårda fakta | Götaleden
• Längd Götaleden 3,3 km
• Längd Götatunneln 1,6 km
• Längd bergtunneln 1 km
• Total bergschakt 300.000 m3
• Total jordschakt 600.000 m3
• Total betongmängd 150.000 m3
• Armering 15.000 ton
• Antal nya broar 5 st
• Längd gång- och cykelvägar 3 km
• Längd ramper 1,5 km
• Längd övriga vägar 1,4 km
• Gröna ytor 30.000 m2
• Klinker på tunnelns väggar 24.000 m2
• Betonginsprutade mattor i tunneltaket som ska förhindra dropp 20.000 m2.

Källa: Vägverket