Norra Masthugget går en ny vår till mötes. Partiet från Stigbergsliden bort mot Järntorget och Järnvågen ska bli ett levande område med bostäder, kontor, handel och kultur. Samrådsutställningen visas nu bland annat på informationspelare på Olof Palmes plats, och i nästa vecka presenteras planen vid en sopplunch i Älvrummet.

Området mellan Oscarsleden och Första Långgatan var en gång fyllt av verksamheter med anknytning till hamnen, men under senare decennier har gamla magasin rivits för att ersättas av parkeringsplatser.

”Stenaterminalens framtid en politisk fråga”

Nu börjar stadsbyggnadskontoret planera för att binda ihop Majorna med Linnéstaden och centrum genom nya bostäder, kontor och affärer.

– Längre bort mot Järnvågen vill vi gärna knyta an till vattenkontakten, men Stenaterminalens framtid är en politisk fråga. Vi har gjort ett flexibelt förslag med olika möjligheter, säger planarkitekten Karolina Örneblad.

Runt Järntorget och Järnvågen planerar arkitekterna för en fortsatt utveckling av kulturutbudet.

Möjligheter på tunneltaket

– Tunneltaket vid Järnvågen erbjuder en massa möjligheter. Förmodligen blir det den delen av området som kommer att projekteras först, säger Karolina Örneblad.

Tidigast 2015 beräknas första delen av Norra Masthugget stå färdigt.

Samrådsmöte i Älvrummet

Samrådsperioden som inleddes på onsdagen sträcker sig fram till den 28 september. Redan på tisdagen den 24 augusti bjuder man in till en sopplunch på Älvrummet där den nya planen presenteras.

Ett mer utförligt samrådsmöte väntar klockan 18 den 2 september i Älvrummet. Då blir det också gott om möjligheter att ställa frågor.

Dessutom finns en informationspelare på Olof Palmes plats där förbipasserande kan titta närmare på stadsbyggnadskontorets planer.