Inspirerad att återvända efter workshop. Göteborg har utsetts till studieobjekt av den berömda konstnären och landskapsarkitekten Martha Schwartz. Nästa vecka tar hon med sig sina studenter från Harvard University i USA för att studera hur Göteborg planerar Centrala Älvstaden.

– Hon har med sig tolv blivande landskapsarkitekter från Harvard utanför Boston. En stor del av tiden kommer de att titta på staden, vandra runt och se sig omkring, berättar Anders Svensson, projektkoordinator på Centrala Älvstaden.

Martha Schwartz, baserad i London, satt med i det råd av internationellt kända arkitekter och stadsplanerare som bjöds in till Göteborgs fem dagar långa workshop kring Centrala Älvstaden i juni i år. Hon var också med och tog ut de tio lag som fick lämna sina visioner för Älvstaden.

– Efter att hon varit här, kom hon själv med idén att använda Centrala Älvstaden som studieobjekt, säger Anders Svensson.

Fler experter till Chalmers
– Gruppen kommer att vara ett par dagar på Chalmers. Vi har också bjudit in en rad experter på olika områden i Göteborg för att föreläsa och diskutera med eleverna under veckan.

Studenterna kommer bland annat att få stifta bekantskap med Trädgårdsföreningen, stadsbyggnadskontoret, park- och naturförvaltningen, Business Region Göteborg och Göteborg & Co.