Hamburg i norra Tyskland är som Göteborg – fast tio år längre fram i tiden. Med det budskapet i bagaget åkte 18 personer från Centrala Älvstaden-projektet till Hamburg för att studera deras stadsutveckling.

Sara-Louise Bergkvist från White arkitekter hade lagt upp programmet för resan och hon tycker att Göteborg kan lära sig något av Hamburg:

– Framför allt att det är möjligt att skapa bra stadsmiljöer i hamnområden. Och städerna har liknande problem och tillgångar, framför allt att älven delar staden och det är både en barriär och en möjlighet.

Hamburgs stad har traditionellt sträckt sig fram till floden Elbe, men precis som i Göteborg så ligger det en ö, Elbön, väldigt nära stadskärnan.

Elbön har länge upplevts som en helt separat del av Hamburg, mer som en egen stad än som en stadsdel.

Många års arbete att knyta ihop Hamburg

Sedan 2003 har man arbetat med att få Hamburg och Elbön att närma sig varandra. Denna process kallas för Språnget över Elbe. Ön var tidigare en egen kommun, men är nu en del av Hamburg. Den är glest bebyggd och har länge dragits med ett dåligt rykte och dåliga kommunikationer till och från Hamburg.

699C_2.jpg
Utöver språnget över floden, bebyggs de centrala delarna av hamnen som tidigare varit helt otillgängliga för hamburgborna, den del som idag heter Hafencity.

Hafencity är Hamburgs Eriksberg

Hafencity är idag delvis bebyggt och byggandet fortsätter. Planerna fram till år 2020 är att bygga cirka 12 000 bostäder och arbetsplatser för cirka 40 000 personer i området.

Hanna Areslätt är biträdande projektledare på Centrala Älvstaden och hon ser att studieresan till Hamburg kan bidra med redskap och tankesätt kring arbetet med Centrala Älvstaden.

– Framförallt handlar det om hur de har arbetat med själva processen och hur de har använt sig av medborgardialog. Det finns också höga ambitioner i innehållet när det gäller klimatfrågorna, de sociala frågorna och omsorgen om de offentliga platserna, säger Hanna Areslätt.

Gräsrötter och stadsplanerare samverkar

Hamburg har jobbat med något som kallas urban akupunktur.

– Det innebär i praktiken att traditionell stadsplanering och gräsrotsrörelser har mött varandra halvvägs. De har identifierat områden där något behöver göras och så har grupperna samarbetat kring lösningen, säger Sara-Louise Bergkvist.

Foto: Bo Aronsson, Centrala Älvstaden