Alla göteborgare ska få vara med och påverka planeringen av Södra Älvstranden, som byter skepnad radikalt när Götatunneln står klar sommaren 2006. På onsdagen godkände kommunstyrelsen en plan för hur det ska gå till, bland annat en idétävling.

Den 1.300 meter långa sträckan utmed Göta älv mellan Järntorget och Götaälvbron är ett kärt område för många göteborgare, laddat med känslor, historia och prestige. Därför anses det extra viktigt att planarbetet den här gången blir flexibelt och inbjuder till öppen debatt.

Öppnar webbplats

Stadsmuseet blir centrum för det ”offentliga samtal” som nu startar. På museet arbetar man redan med en utställning om de förslag som kommit fram hittills. Sedan ska museet vara en samlande arena för dialogen under resten av 2005. Då ska det ordnas utställningar, seminarier, studiecirklar och stadsvandringar om områdets historia.

Allmänhetens idéer och förslag kan lämnas in till Stadsmuseet eller stadsbyggnadskontoret och det ska också finnas en webbplats där man kan lämna synpunkter. Idétävlingen går ut på att olika lag tar fram förslag – så kallade parallella stadsanalyser – som sedan ska bedömas av en jury.

Ansvaret för utvecklingen av Södra Älvstranden har getts till NUAB, Norra Älvstranden Utveckling AB, som tillsammans med stadsbyggnadskontoret ska utarbeta förslag till hur området ska användas. Sedan ska politikerna fatta beslut i vanlig ordning.

Utvärdering nästa vår

Under våren 2006 ska förslagen från de tävlande lagen och från allmänheten utvärderas. Förhoppningen är att byggnadsnämnden ska kunna klubba ett planprogram i samband med att Götatunneln öppnas på försommaren.

I nästa nummer av tidningen Vårt Göteborg som utkommer vecka 7 finns fler artiklar om Södra Älvstranden och där inbjuds alla göteborgare att tycka till.