Nu efterlyses göteborgare till medborgargrupper som vill vara med att arbeta fram förslag på hur Södra älvstranden ska se ut i framtiden. Det unika projektet annonserar på onsdagen i dagstidningar efter intresserade.

– Det här är en chans att få vara med att påverka de förslag som ska tas fram för Södra älvstranden, säger Sten Imberg, Norra Älvstranden Utveckling AB, som arbetar med stadsutvecklingen på Södra älvstranden.

Medborgarna ska vara med i processen om Södra Älvstrandens framtid. Det har varit ”Dialog Södra Älvstrandens” budskap sedan projektet sparkades igång i mitten på februari. Nu går det in i en ny fas. Före sommaren ska fem lag utses till så kallade parallella stadsanalyser. De ska bland annat arbeta med de synpunkter och förslag som hittills kommit in om framtidens Södra Älvstranden.

Unik modell

– Istället för att presentera ett färdigt förslag för göteborgarna gör vi tvärtom och ber göteborgarna vara med och arbeta fram förslag, säger Sten Imberg.

– Det här sättet är oprövat. Vad jag känner till har inget liknande gjorts i Sverige. Vi får se om det blir lyckosamt, säger han.

Bildar lag

Varje medborgargrupp ingår i ett lag med en projektledning som ansvarar för lagets arbete och ser till att ett slutresultat redovisas. Projektledningen ska också anmälas och kan vara ett en person, företag eller organisation.

Medborgargrupperna ska bestå av personer med olika bakgrund, ålder och kön. Utifrån dessa kriterier görs ett urval bland intresseanmälningarna och slutligen en lottning för att få fram fem grupper.

Alla kan söka

– Vi bjuder in brett. Det är öppet för alla intresserade att anmäla sig, säger Sten Imberg.

De fem lagen ska arbeta tillsammans till slutet av november. Det är inte fråga om någon tävling utan varje lag ska presentera en helhetsbild av hur Södra Älvstranden skulle kunna utvecklas byggd bland annat på de synpunkter som kommit in från alla som tyckt till.

Kommunal process tar vid

Lagens förslag ska senare användas i kommunens arbete med planprogram och detaljplaner.

– Det här ersätter inte processen som sedan tar vid. Planprogram och detaljplaner styrs enligt lag, betonar Sten Imberg.

Sista anmälningsdag för den som vill ingå i medborgargrupperna är 10 juni. Detsamma gäller för projektledningarna. Man kan även föreslå andra personer än sig själv.


Fakta – medborgargruppen:

  • Deltagarna bör vara äldre än 15 år.
  • Det är inget krav på att vara göteborgare men man ska känna till förhållandena på Södra älvstranden.
  • De som deltar får ersättning.


Fotnot:

Gruppen som väljer ut sökanden till medborgargrupperna består av Knut Strömberg, Chalmers, Rebecka Bergström, Göteborgs Stadsmuseum och David Karlsson, Nätverkstan.

Gruppen som väljer ut projektledningarna består av Lars Ivarson, Olle Lindkvist och Sten Imberg, NUAB, Lennart Widén och Anders Svensson, Stadsbyggnadskontoret och Bo Öhrström, Urban Laboratory, Göteborg.

SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG:

All information om hur man anmäler sitt intresse finns på Dialog Södra Älvstrandens hemsida. Se länk nedan!