Mats Andersson har utsetts till ny vd för Norra Älvstranden utveckling AB. Han efterträder Lars Ivarson som i september tillträdde som Göteborgs nye stadsbyggnadsdirektör.

Mats Andersson är civilingenjör i väg och vattenbyggnad och kommer närmast från NCC där han varit regionchef.