Shipping-företag och forskning. Sjöfarten sätter åter sin prägel på Lindholmen i Göteborgs hamn. Inte genom båtvarven som var fallet för 50 år sedan, utan genom utbildning, forskning och shipping. Två stora rederier flyttar nu till området, och nästa sommar placerar Sjöfartsverket sin fartygssimulator där.

De båda rederierna Transatlantic, som tidigare legat i Skärhamn på Tjörn, och Wilhelmsen är nya hyresgäster i en av fastigheterna på Lindholmen.

Sommaren 2012 flyttar Sjöfartsverket sin fartygssimulator till området, för att koppla ihop den med de simulatorer som Chalmers redan har där.

Chalmers tekniska högskola är en stor aktör på Lindholmen genom forskningscentret Lighthouse och genom utbildningar på institutionen för sjöfart och marin teknik.

Ny marin inriktning
När Sjöfartsverket flyttar sin simulator till Lindholmen, från Arkö öster om Norrköping, blir förutsättningarna för utbildning och forskning inom navigation och sjösäkerhet ännu bättre på området.

Sjöfarten har alltid varit central för Lindholmen. Men under varvskrisen på 1970-talet lades de flesta varv ner, och hamnverksamheten förlades till Göteborgs ytterhamnar.

– När det praktiska arbetet i hamnen flyttade ut blev istället forskning och utbildning den centrala delen i sjöfarten. Utveckling av logistik, transport, säkerhet och utbildning av besättning är det som idag är sjöfarten här på Lindholmen, säger Johan Ekman på Älvstranden Utveckling.

609C.jpg

Götaverken under tidigt 60-tal