Efter tre års dialog och diskussioner, sex parallella stadsanalyser, remisser och tyckanden från både experter och vanligt folk – nu är idéerna för första etappen av Södra Älvstranden godkända av politikerna.

På torsdagskvällen kunde Göteborgs kommunfullmäktige klubba det program som pekar ut färdriktningen för den del av Södra Älvstranden som finns ovanpå Götatunneln, cirka 1,3 kilometer mellan Rosenlund och Lilla Bommen.

Ska bebyggas med blandstad

Först ut i förnyelsen blir Skeppsbron, där det ska byggas många bostäder, särskilt hyresrätter. Exakt hur många bostäder det kan bli är ännu oklart, men det bör finnas plats för 200-300 lägenheter.

Det finns utrymme för 40.000 kvadratmeter våningsyta vid Skeppsbron och cirka 20.000 kvadratmeter bakom Folkets Hus, de två områdena ska bebyggas i vad som kallas en blandstad – både bostäder och kontor och kommersiella lokaler, som butiker och kaféer.

Här ska också spårvagnsnätet Kringen byggas färdigt, med spår mellan Järntorget och Lilla Torget.

Första spårvagnen kan rulla våren 2011

Inför nästa steg i planeringen ska parallella arkitektuppdrag om exploateringen vid Skeppsbron genomföras, bland annat gäller det konsekvenserna av att bevara Merkurhuset och huset med restaurangen Kinesiska Muren. Dessutom blir det fördjupade studier om bland annat parkering, geoteknik och störningar.

Samordnare för förnyelsen blir Älvstranden utveckling AB, som ska teckna ett ramavtal med kommunen enligt samma modell som tillämpades på Norra Älvstranden.

De första inflyttningarna är beräknade till hösten 2010 och spårvägens trafikstart till våren 2011.

Läs mer:
Vårt Göteborgs artiklar om Södra älvstranden