I slutet av sommaren invigs en ny informationsbyggnad på Operaplatsen, området mellan Operan och Nordstan. "Syftet är att fortsätta det offentliga samtalet om utvecklingen av Gullbergsvass, Kvillebäcken, Backaplan samt södra och norra Älvstranden", säger Johan Ekman på Älvstranden Utveckling AB.

Informationscentret ska vara bemannat och öppet alla dagar i veckan.

– Särskilt helgerna är viktiga eftersom det är då man flanerar i området, säger Johan Ekman.

Visning av filmer och bildspel

I huset kommer det att finnas en modell över hela området, utställda planer, men även filmer och bildspel ska man kunna titta på.

– Vi vill att många ska komma dit och tycka till.

Informationsbyggnaden ska omges av nedsänkta gräsmattor, trädplanteringar och sittplatser som ska uppmuntra till lek och aktiviteter.

Ska stå där i fem år

– Vi vill skapa en mötesplats på en aktiv yta, säger Johan Ekman.

Huset kommer att stå klart i september och kommer därefter att finnas under en femårsperiod.

Det innebär också att det troligen anställs ett par personer eller att tjänsterna bemannas av konsulter.