Vilken är den mentala bilden av Göteborg? Upplevs staden som mer splittrad av vatten än till exempel Stockholm? Sådana frågor tas upp i det första i en ny serie samtal som startar i Älvrummet på onsdag i nästa vecka.

Den nya träffpunkten heter Science Café Göteborg och handlar om stadsutveckling. Efter en kort introduktion från medverkande forskare och experter, ska samtalet ledas vidare av en moderator. Men diskussionen ska bygga på publikens frågor. Tanken är att vem som helst ska kunna slinka in, ta en kopp kaffe, bara lyssna på diskussionen eller vara med aktivt med förslag och idéer.

Träffarna ska dokumenteras

Bakom arrangemanget står Vetenskapsfestivalen, Älvstranden Utveckling AB och Göteborgs Stadsmuseum.

– Vi kommer att vara med och lyssna eftersom vi är mycket intresserade av de här frågorna, till exempel hur man knyter ihop staden över älven, säger Elin Asplind på Älvstranden Utveckling AB.

– Och på något sätt ska vi dokumentera träffarna, även om vi inte kan lova att alla idéer kan tas tillvara.

Älvrummet och Stadsmuseet

Caféet håller till både i Älvrummet vid Kanaltorget och i Stadsmuseet och får mellan 30 och 50 sittplatser.

Den första caféträffen i nästa vecka har temat ”Staden vid älven”. Premiärgäster blir Mika Määtä, professor i arktitektur, samt Johan Olsson och Andreas Lyckefors från arkitektbyrån OlssonLyckefors, som ska lufta sina tankar om hur staden kan växa över älven.

Exempel från andra ”vattenstäder”

– Varför upplever man till exempel Göteborg som en stad som är delad av älven, medan Stockholm, som är bra mycket mer uppsplittrat av vatten, upplevs mer som en helhet? Det tror jag är intressant att diskutera, säger Johan Olsson.

Han kommer också att ta upp exempel från andra ”vattenstäder”, som London och Rotterdam.

Totalt är tre Science Café Göteborg planerade i vår. Förutom onsdag 25 mars även 22 april, då man synar bilder av Göteborg på Stadsmuseet, samt den 13 maj då det handlar om den hållbara staden.

– Vi börjar med de här tre, så får vi se vilket intresse som finns. Om det är stort, kan vi fortsätta även i höst, säger Elin Asplind.