”Dialog Södra Älvstranden” heter utställningen som öppnar på stadsmuseet på lördag. Utställningen ska fungera som sambandscentral för göteborgarnas idéer om hur Södra älvstranden ska se ut när Götatunneln är klar våren 2006.

Den här gången ska verkligen Göteborgarnas idéer tas tillvara. Dialog Södra Älvstranden ska vara mötesplats för alla som söker information, vill diskutera med andra eller tycka till om Södra Älvstranden.

På utställningen finns bland annat en samling med tidningsartiklar i ämnet, planscher som informerar om förutsättningarna för projektet, vad som redan är bestämt och hur man kan påverka.

Förslag om litet Las Vegas

De skriftliga åsikter har redan kommit in finns också med. Där finns bland annat en idé om att bygga en flytande badanläggning utmed Skeppsbron. En annan göteborgare vill öka tillgängligheten genom att flytta på Stenaterminalen.

6C4E_2.jpgEtt lite mer omfattande förslag är att bygga ett nöjescentrum som ska bli en tillväxtmotor. Det hela beskrivs som ”ett litet Las Vegas”.

Tanken är att utställningen ska växa i takt med att fler göteborgare kommer med idéer. Det finns även planer på att samla förslagen i en egen utställning på museet eller vid Södra Älvstranden.
Resultaten av dialogen kommer att bli en del av det stora programarbete som kommunen ska genomföra.

Läser alla förslag

I höst ska något som kallas parallella stadsanalyser att genomföras. Det hela påminner lite om en arkitekttävling, men med de viktiga skillnaderna att lagen ska ha en bredare sammansättning och att ingen vinnare kommer att utses.

­ Det är inte helt klart i detalj hur det hela ska genomföras. Men bidragen kommer att utvärderas och kan bli underlag för de kommunala detaljplanerna, säger Sten Imberg på Norra Älvstrandens utveckling AB som ansvarar för utvecklingen av Södra Älvstranden.

Lagen kommer att få med sig allmänhetens alla idéer och förslag. Därför tycker Sten Imberg att göteborgarna verkligen ska utnyttja möjligheten att påverka utformningen av det vattennära området. Och han garanterar att alla förslag kommer att läsas och bedömas.

­ Ja, absolut. Sedan kan jag naturligtvis inte lova att allt kommer att genomföras, säger han.

Förutom utställningen kommer Dialog Södra Älvstranden också att arrangera studiecirklar, stadsvandringar, seminarier och debatter.

4E46.jpg

Dialog Södra Älvstranden:
För öppettider se Stadsmuseets hemsida (länk nedan). Fri entré till utställningen hela året.

På www.alvstaden.se (se länk nedan) kan du få mer information och lämna dina visioner, synpunkter och idéer.

Det går också bra att skicka dem med vanlig post till:

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
Box 2554, 503 17 Göteborg

Göteborgs Stadsmuseum
Norra Hamngatan 12, 411 14 Göteborg

eller lämna in dem direkt på Stadsmuseet på Norra Hamngatan 12 eller Stadsbyggnadskontoret på Köpmansgatan 20