På onsdagskvällen gick startskottet för en offentlig diskussion om hur göteborgarna ska få inflytande över stadens utveckling på Södra älvstranden. 200 personer, varav många arkitekter, deltog i den debatt som hölls på Stadsmuseet.

I somras fick det kommunala bolaget Norra Älvstranden Utveckling AB, NUAB, i uppdrag att svara för utvecklingen av Södra älvstranden när Götatunneln är färdigbyggd. En del av uppdraget handlar om att stimulera en öppen debatt och finna former för göteborgarnas inflytande över stadsutvecklingen vid södra älvstranden.

Nu är det dags att diskutera hur det ska gå till, tyckte bland andra Centrum för Byggnadskultur och Arkitekturens hus och bjöd in till samtalet. Närmare 200 personer, varav en stor andel arkitekter, hörsammade inbjudan.

Göteborgarna ska få komma med synpunkter

Lars Ivarsson, VD för NUAB, gav en bild över hur han kan tänka sig att processen fram till sommaren 2006, då tunneln invigs, kan se ut.

Först en öppen debatt med bland annat seminarier och utställningar dit göteborgarna kan komma med synpunkter och idéer om hur området kan användas. Utifrån detta får ett antal brett sammansatta grupper i uppdrag att ta fram förslag som sedan bedöms av en lika brett sammansatt jury.

Den formella handläggningen och besluten i byggnadsnämnden, som måste äga rum enligt lag, sker parallellt. Att Södra älvstrandens framtid berör göteborgarna mer än vad utvecklingen av den norra sidan har gjort var de flesta överens om. Södra älvstranden är visserligen ett mycket mindre område, men fler passerar och det är en del av stadens hjärta.

Fler än arkitekter bör höras

Därför är det också viktigt att det verkligen blir en öppen debatt och att fler än arkitekter kommer till tals, menade flera av debattörerna. Andra saknade att det inte redan finns visioner och till och med konkreta förslag att ta ställning till redan nu.

Arrangörerna lovade att återkomma med fler möten och möjligheter till samtal. Diskussionen om Södra älvstrandens framtid har bara startat.