Ett fritt rum vid vattnet. Oaser av lugn, utan stress och konsumtion. Men inget Chinatown – det skulle bara göra Göteborg till en pinsam wannabe. Det är några röster från barn- och ungdomslaget, ett av sex lag som ska ta fram visioner om Södra Älvstranden. Resultatet efter första halvlek presenteras på Stadsmuseet på onsdag.

Just nu arbetar fem lag och ett barn- och ungdomslag med att analysera hur Södra Älvstranden ska utvecklas. De olika lagens slutförslag, som ska vara klara i december, ska användas i stadsbyggnadskontorets planarbete för området.

Preliminär vision

Barn- och ungdomslaget består av elever i åldrarna 5 till 15 år från åtta skolor, från Lövgärdet i norr till Flatås i söder. I huvudsak har man arbetat med olika bildteman som trygghet, kärlek, gemenskap och vatten.

Nu är första halvleken avklarad och laget har tagit fram en preliminär vision. Den presenteras i seminariet ”Acceptera barn & ungdom” på Stadsmuseet på onsdag. Då medverkar förutom arkitekturpedagoger, elever och lärare också arkitekturkonsulenten Mie Svennberg.

Vill visa på framsteg

Seminariet vänder sig till inbjudna elever, arkitektstudenter, planerare, arkitekter, frivilligorganisationer och alla andra som är intresserade av stadsförnyelse och barn och ungas inflytande i samhällsplaneringen.

Det är också ett sätt att visa på framstegen sedan debattkvällen ”Staden i ungas ögon” som hölls på Stadsmuseet förra året.

Fotnot:
Seminariet, som är öppet för allmänheten, hålls på Stadsmuseet på onsdag den 26 oktober klockan 18.00.