De nya husen som byggs vid Skeppsbron får en "översvämningsmarginal" på nästan tre meter jämfört med Göteborgs normalvattenstånd. Klimathotet och höjda vattennivåer är ämnet för en ny utställning som öppnar i Älvrummet vid Operan på torsdagen.

– Ett högaktuellt ämne som breddar vår användning av Älvrummet. Där vill vi inte bara visa aktuella byggprojekt utan allt som har med älvstaden att göra, säger Anette Palle, informationschef på stadsbyggnadskontoret.

Fullmäktigebeslut 2003

– Hela centrala älvstaden – med Gullbergsvass , Ringön och Frihamnen – är beroende av vattennivåerna. Så det är en väldigt intressant fråga som vi i allra högsta grad måste ta hänsyn till.

Redan 2003 beslutade Göteborgs kommunfullmäktige att den globala uppvärmningen och risken för översvämningar ska tas med i den kommunala planeringen av nya bostads- och industriområden.

I utställningen i Älvrummet kan man bland annat läsa om den historiska bakgrunden till Göteborgs utsatthet (staden är byggd på gamla vass- och våtmarker), om hur klimathotet berör olika samhällssektorer och om hur illa Göteborg låg till vid stormen Gudrun 2005.

Pågår till oktober

Anette Palle inser att utställningen målar upp en framtidsbild som kan te sig skrämmande för många.

– Ja, men nu tar vi oss an frågorna och planerar därefter, i stället för att vänta tills problemen är så stora att det faktiskt blir översvämningar. Nu tittar vi på de här farorna innan vi ens har börjat planera för vissa områden, till exempel Ringön, säger Anette Palle.

Utställningen har producerats av Stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och Älvstranden Utveckling AB. Den kommer att finnas kvar i Älvrummet åtminstone till och med oktober.