Seminarier är öppna för allmänheten. Mellan den 7 och 11 juni gästar 75 starkt meriterade stadsplanerare Göteborg under en fem dagar lång workshop. Tanken är att ta fram en långsiktigt och hållbar vision för Centrala Älvstaden utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner.

Projektet sparkades igång i juni 2010 på uppdrag av Kommunstyrelsen och i februari i år skickades inbjudan ut att medverka i en internationell workshop, River City Gothenburg. 84 bidrag kom in och av dem blev tio lag utvalda att få presentera sin vision av Centrala Älvstaden.

–De utvalda teamen har meriterat sig genom att visa upp vilken kompetens de har. De har alltså en spetskompetens i ett globalt perspektiv, så det kommer att bli några spännande dagar, säger Bo Aronsson, projektledare Centrala Älvstaden.

Långsiktigt projekt
Den geografiska mittpunkten i Centrala Älvstaden kan ses som älven utanför Göteborgsoperan. Därifrån omfattar området, på älvens norra sida, Ringön, Frihamnen och delar av Backaplan. På södra sidan, Gullbergsvass, Gullbergsstrand, södra älvstranden och stora delar av city.

I Centrala Älvstadsprojektet vill man få fram en känsla av en gemensam stadskärna för Hisingen och fastlandet.

–Hela området är ett långsiktigt projekt, på åtminstone 50 år framåt. Den här workshopen är ett led i arbetet att utveckla en attraktiv stad både för dem som vill flytta dit nu och för dem som vill investera i framtiden, säger Bo Aronsson.

Starka kreatörer i lagen
I workshopen presenterar deltagarna dels sina egna visioner och strategier, dels få tillfälle att diskutera olika lösningar gemensamt.

– Det finns säkert starka viljor och stora kreatörer i de olika lagen, men vi har en rådgivargrupp som ska provocera deltagarna att diskutera olika lösningar sinsemellan, säger Bo Aronsson.

Efter workshopen har de tio lagen fram till den 31 augusti på sig för att leverera förslag på hur de skulle vilja se det framtida Centrala Älvstaden.

Seminarier för allmänheten
Ambition var ursprungligen att ha workshopen helt öppen, men eftersom Rådhusets lokaler inte är anpassade för det ändrades detta. Entrén kommer därför att vara bevakad.

–Vi kommer att hålla seminarier i Älvrummet och en slutpresentation på Handelshögskolan som är helt öppna och där alla är välkomna, säger Bo Aronsson.

Medborgardialog till hösten
Till hösten kommer resultatet av den internationella workshopen bli tillgängligt för allmänheten. Då läggs fokus på medborgardialoger och göteborgarna kommer då att bjudas in för fotsatta diskussioner kring visioner och strategier för Centrala Älvstaden.

Under hösten 2011 och våren 2012 kommer visionerna och strategierna sedan att presenteras för Kommunstyrelsen som beslutar i frågan under försommaren 2012.