Shaban Aziraj fyller sedan några veckor på varor i hyllor på ICA vid Länsmanstorget – ett jobb förmedlat av SIV. ”För mig är det här en anställning vilken som helst men förmedlingen via SIV har underlättat mitt beslut, säger köpman Stefan Johansson på ICAbutiken vid Länsmanstorget.

Shaban Aziraj fyller sedan några veckor på varor i hyllor på ICA vid Länsmanstorget – ett jobb förmedlat av SIV. ”Det är jättebra”, säger Shaban.

– Jag har tidigare sökt jobb som bussförare inom spårvägen. Jag har också gått kurs som kassabiträde på Wieselgrensplatsen, berättar Shaban.

– Sedan ordnade Roger på SIV det här arbetat på ICA under en månad. Här jobbar jag med allt möjligt. Just nu ansvarar jag för frysen och jag har fått sex månaders anställning, säger en nöjd Shaban. Shaban har fyra barn och hans hustru arbetar på restaurang Amica, också under en sexmånadersperiod.

”Ställer samma krav”

Just nu står familjen på egna ben och har möjlighet att hitta en framtidstro.

– För mig är det här en anställning vilken som helst, säger köpman Stefan Johansson på ICAbutiken vid Länsmanstorget, men förmedlingen via SIV har underlättat mitt beslut.

– Shaban behöver en startperiod som kanske är lite längre på grund av språket, men annars ställer jag samma krav på honom som på alla andra, säger Stefan som har tjugo personer anställda i sin butik.