Grundtviginstitutet vid Göteborgs universitet har fått 170.000 kronor av Göteborgs Minnesfond för att undersöka om Göteborg kan bli platsen för en ny oberoende tankesmedja för integrationsfrågor. "Vi vet att det finns ett behov av att diskutera begreppet integration. I bästa fall blir det här en samverkan mellan stad, universitet, region och frivilligorganisationer", säger Ingrid Lomfors vid Grundtviginstitutet.

– Göteborg är en utomordentlig plats av flera skäl. Dels är den en fruktansvärt segregerad stad och har blivit så mångkulturell de senaste åren, men det ligger också i Göteborgs traditioner att samverka. Det känns naturligt att universitetet tar det här initiativet, säger Ingrid Lomfors, forskare vid Grundtviginstitutet som är en fristående enhet inom Göteborgs universitet.

”Vad vill vi med ordet integration?”

– Man behöver stanna upp och möta människor som jobbar kring det här begreppet och som jobbar med det praktiskt och som tänker på det för att diskutera vad är det egentligen vi vill med ordet ”integration”. Vi tror att det behövs några extra tankevarv innan man kan sätta upp en politik som ska vara integrationsfrämjande, säger Ingrid Lomfors

Sociologen Anita Brnic ska nu på Grundtviginstitutets uppdrag undersöka om det finns förutsättningar för en sådan här tankesmedja i Göteborg och ge förslag på hur den skulle kunna se ut.

Rapport efter årsskiftet

Ingrid Lomfors tänker sig en fysisk mötesplats för teoretiker och praktiker, forskare och människor som håller på med sociala, kulturella eller politiska frågor:

– Gärna så många olika perspektiv som möjligt, det är det som är idén. Och naturligtvis måste människor som jobbar på fältet bidra med sina erfarenheter och perspektiv. Meningen är att det ska uppstå något nytt i mötet mellan teori och praktik.

Anita Brnics rapport väntas bli klar efter årsskiftet.

Fotnot:
Göteborgs Minnesfond startades efter brandkatastrofen på Backaplan och delar varje år ut pengar till projekt som ska stödja integration i olika former.