Gunnilse IS och Rimi i Hjällbo får årets mångfaldsdiplom av Hjällboforum för sitt arbete med mångfald i samhället. Det är tredje året som priset delas ut av Hjällboforum som är Göteborgs Stads satsning i Hjällbo för att minska segregationen och få fler invandrare i arbete.

Enligt Hjällbofurum har både Gunnilse IS och Rimi i Hjällbo under flera år jobbat praktiskt för att öka mångfalden.

– En bra fungerande idrottsförening har en livsviktig roll i ett mångkulturellt område. Vi ställer inga speciella krav på de som vill spela fotboll. Våra ungar behöver inte kunna svenska för att platsa hos oss, säger Magnus Edlund i Gunnilse IS.

– Det finns många duktiga människor i området som på grund av dåliga kunskaper i svenska eller fel namn inte kommer ut i arbetslivet. Med sin vilja och olika erfarenheter är de en tillgång och resurs för oss och vi måste bli bättre på att värna om dem. Mer pengar måste satsas på språk och praktikplatser så att fler kan komma ut i arbetslivet och känna ett värde. Vi måste bli lyhörda, raka och rättvisa mot de här människorna, menar Paul Furufors som är butikschef på Rimi i Hjällbo.

Mångfaldsdiplomet delas ut till personer, organisationer och företag som, oftast i det tysta, jobbar för mångfald och ett samhälle som är lika för alla.