Vart femte nytt företag startas av en invandrare. Under internationella företagsmässan, som hålls den 12-13 april på Draken i Göteborg, visar invandrarföretag upp sin verksamhet och kända företrädare för näringslivet berättar om företagandets villkor ur ett internationellt perspektiv.

Internationella företagarmässan är en mötesplats och informationskanal för Västsveriges internationella företagare. Miniseminarier och paneldebatter med kända företrädare för samhälle och näringsliv belyser företagandets villkor ur ett internationellt perspektiv. Cirka 18 procent av landets invandrarföretag finns i Västra Götalands län. Det innebär cirka 12.600 företag som tillsammans sysselsätter över 40.000 personer.

Initiativtagare och arrangör är Internationella företagarföreningen i Sverige (IFS) i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg, Integrationsverket, ALMI Företagspartner Väst, Svenskt Näringsliv, Företagarnas Riksorganisation och Kooperativ Konsult.