Michail Milevski kom till Sverige från Makedonien i februari 2002. Två månader senare började han en nystartad utbildning till bilbyggare på Volvo Cars i Torslanda. Idag talar Michail redan mycket god svenska och är snart utexaminerad bilbyggare.

Sysselsättningsgraden bland Göteborgs invandrare har ökat de senaste åren. Ändå ligger den fortfarande på en mycket lägre nivå än för svenskar. Många invandrare har varit flera år i landet och saknar fortfarande kontakt med Arbetsförmedlingen.

Riktar sig till arbetsgivare

Vad kan göras för att förbättra situationen? Politiker i Göteborg anser bland annat att introduktionen för nyanlända bör riktas mer direkt mot arbetsgivare med rekryteringsbehov. För att förenkla det arbetet har kommunstyrelsen gett stadskansliet i uppdrag att tillsammans med Länsarbetsnämnden utreda hinder och förslå åtgärder.

– Kommunen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket måste bli bättre på att samarbeta och på att fånga upp individernas behov och egna önskemål, säger Pia Borg, planeringsledare på stadskansliet.

Vill skapa samsyn

– Vi behöver utveckla program, som ännu mer tar fasta på arbetsgivares rekryteringsbehov och som innehåller gemensam kartläggning om arbetsförutsättningar, utbildning i svenska, olika praktikinslag och yrkesutbildning, fortsätter Pia. Man arbetar nu för att skapa samsyn och en gemensam plattform mellan de olika aktörerna.

– Till exempel vill vi skapa arbetsteam mellan handläggare på flyktingenheterna, Vuxenutbildningsförvaltnignen och Arbetsförmedlingen som tillsammans med flyktingen lägger upp introduktionens olika steg mot ett arbete.

Lär sig språket snabbare

På Volvo Cars i Torslanda finns ett lysande exempel på samarbete som ger jobb. Det är Vuxenutbildningsnämnden, Volvo, ABF, GTG och Metall som tillsammans har skapat ett tvåårigt utvecklingsprogram för nyanlända flyktingar och invandrare.

Efter utbildningen erbjuds de flesta deltagare tillsvidareanställning på Volvo som bilbyggare. Michail Milevski hade varit två månader i Sverige när han fick höra talas om projektet på Arbetsförmedlingen. I sitt hemland Makedonien studerade han på en jordbruksutbildning.

– Jag såg det som en jättebra chans och anmälde mig direkt. Jag har alltid älskat Volvo. I Makedonien rullar det mest gamla Fiatar och andra småbilar. Michail hade ingen uppfattning om det skulle vara lätt eller svårt att hitta ett jobb i Sverige när han kom hit. Målsättningen var att först lära sig svenska.

– Det är mycket bra att varva teori med praktik som vi gör här på Volvo. Det gör att man lär sig språket snabbare, säger han.

Startar ny grupp

Utbildningen sker i tre etapper, där deltagarna genomgår språkstudier varvat med kärnämnen, yrkesämnen och praktik. Etapp 3 innebär tillsvidareanställning på Volvo med arbete fyra dagar i veckan och fortsatta studier en dag i veckan.

– Deltagarna har gjort enorma framsteg och deras entusiasm har varit över förväntan. Vi är mycket nöjda med projektet och håller på att starta en ny grupp, säger Hans Yngvesson, rekryteringsansvarig på Volvo Cars.

Marijana Smilevska, Lokala Vuxenutbildningen på Hisingen är den som tagit fram kandidater till utbildningsprogrammet. – Det visade sig svårt i början på grund av att personerna skulle igenom många portar för att komma hit. Men inför den andra gruppen vi startar upp, har det gått betydligt enklare, säger hon.