Antalet personer med invandrarbakgrund och politiska uppdrag blir allt fler i Göteborg. På tio år har antalet folkvalda med annan bakgrund än den traditionellt svenska mer än fördubblats. Det visar en färsk sammanställning från Enheten för mångkulturell utveckling.

Siffrorna från Enheten för mångkulturell utveckling visar sammansättningen för alla politiska församlingar i Göteborgs Stad.

Personröster ökade kraftigt 2002

I januari fjol fanns det totalt 140 folkvalda göteborgare med invandrarbakgrund. Tio år tidigare var motsvarande siffra 64 och för 20 år sedan var antalet 63.

Det totala antalet politiker har under den aktuella tjugoårsperioden varit ganska oförändrat.

I valet 2002 ökade antalet personröster på kandidater med invandrarbakgrund kraftigt. Från 7.310 röster i valet 1998 till 12.271 fyra år senare.

En effekt av detta blev att antalet ”invandrarpolitiker” i fullmäktige ökade från sex till 14 stycken. Inklusive ersättarna i fullmäktige ökade representationen från elva till 26 platser.

”Kan vara ketchupeffekt”

– Det finns säkert ett samband mellan personröstandet och den ökade representationen, men hur många som valts in på personröster är omöjligt att säga, säger Anders Martinson, projektledare på Enheten för mångkulturell utveckling, SDN Frölunda.

Vad förändringen beror på är alltså svårt att veta menar Anders Martinson:

– Jag tror i stället att det kan vara en ketchupeffekt. Invandringen har ökat under den här perioden och samtidigt har kunskapen om underrepresentationen inom politiken spridit sig. Det kan också vara ett andra- generationsfenomen. Men vi måste analysera det här noggrannare för att veta säkert.

Glad för positiv trend

Anders Martinson är glad över den här utvecklingen i Göteborgspolitiken. En positiv trend i tider när det talas om bristande intresse för politik och partierna har svårt att rekrytera folk.

– När demokratin befinner sig i kris dyker det ibland upp nya rörelser som försöker räta upp det. Det återstår att se om det räcker, säger Martinson.

Fotnot:
Begreppet invandrarbakgrund omfattar i det här sammanhanget personer som har utländskt medborgarskap, men som får rösta i kommunalval samt svenska medborgare med en eller två föräldrar som invandrat.

Det finns ungefär 1.200 förtroendevalda inom Göteborgs Stad. Samma person kan inneha mer än ett uppdrag, det vill säga sitta i flera nämnder eller styrelser.