Angeredsateljén får 3,6 miljoner kronor i ekonomiskt stöd och verksamheten är säkrad. Konstutbildningen vill ge invandrarungdomar och arbetslösa i Göteborg tillträde till det konstnärliga området och vara en väg in i samhället för dem. - Ungdomar med invandrarbakgrund och unga från studieovana miljöer stängs ute från konstnärliga utbildningar i Sverige. Det vill vi ändra på, säger projektledaren Lennart Larsson.

På torsdagen kom beskedet att projektet Angeredsateljén får sammantaget 3,6 miljoner kronor i ekonomiskt stöd för att verksamheten ska kunna fortsätta. Hälften av pengarna, 1,8 miljoner kronor, är EU-pengar från URBAN-programmet som bland annat syftar till att hjälpa långtidsarbetslösa och etniska minoritetsgrupper till integrering och fasta jobb. Resterande pengar skjuter Göteborgs Stad, Folkuniversitetet, universitetet och Gunnareds stadsdel till genom delfinansiering.

Snart kan alla börja söka

Och redan den 7 juni i år har alla som vill chansen att söka sig till den ettåriga konstnärliga grundutbildningen Angeredsateljén vid Angereds centrum.

De ansvariga för utbildningen, som än så länge drivs i projektform, vill nå nya målgrupper, grupper som hittills varit underrepresenterade vid konstnärliga utbildningar, inte minst när det gäller fortsatta studier på högskolenivå.

Det gäller att förändra negativa attityder och vända känslan av utanförskap till delaktighet och få bort rädsla eller oförstående inför det främmande.
Projektledaren från Folkuniversitetet, Lennart Larsson, lektor vid HDK, högskolan för design och konsthantverk, funderade länge över varför exempelvis ungdomar med invandrarbakgrund och ungdomar från studieovana miljöer så sällan söker sig till konstnärliga utbildningar. Tankar som så småningom lade grunden till Angeredsateljén.

Verksamheten säkrad

– Vi är så glada över beskedet om pengarna. Nu är verksamheten säkrad till utgången av år 2003, säger Lennart Larsson och fortsätter:

– Det finns en sorts passiv utestängning av dessa ungdomar till de här utbildningarna genom att rekryteringen följer gamla hjulspår. En orsak kan vara att lärare som granskar exempelvis invandrarungdomars arbetsprover har svårt att tolka deras bildspråk, man värjer sig för det främmande.

– Men vår tids konst, konsthantverk, arkitektur, design, scenografi, film och fotografi kommer i framtiden att betraktas som avtryck av oss människor som lever i dag och därför måste vår tid gestaltas av en bredare sammansatt grupp av konstnärer och konsthantverkare än vad som är fallet i dag.

– Därför är det också så viktigt att jobba aktivt med rekryteringen till våra konstnärliga utbildningar. Tanken med denna grundutbildning är ju att få dessa ungdomar att våga söka sig till högre konstnärliga utbildningar och utvecklas vidare, säger Lennart Larsson.

Stöd från många olika håll

I dag är Folkuniversitetet huvudman för projektet med Angeredsateljén, det har fått stöd från kommunstyrelsen i Göteborg, Gunnareds stadsdelsnämnd och Göteborgs universitet. Utbildningen vänder sig också till fler grupper än invandrarungdomar och studieovana.

– Också kvinnor med invandrarbakgrund är underrepresenterade på de flesta konstnärligt inriktade utbildningarna som finns i dag. Det vill vi försöka ändra på, säger Lennart Larsson.

Även de med jobb kan söka

Också varslade och nyligen uppsagda, men även såväl unga som vuxna som har jobb men vill pröva något nytt, sin förmåga och utveckla sitt intresse för konstnärlig verksamhet och gestaltningsfrågor är välkomna till Angeredsateljén.

Förhoppningen som Lennart Larsson och Folkuniversitetet hyser är att Angeredsateljén ska göra så stor nytta för enskilda och för samhället att den blir en etablerad och självständig utbildning som lever vidare långt efter projekttidens slut.