Återinför en bostadsförmedling i Göteborg, ställ frågan varför det går att säga nej till någon som söker bostad bara för att denne inte har fast jobb och lyft upp segregationsfrågan på dagordningen.Det var några saker som kom upp som förslag och idéer på Göteborgskonferensen om segregation i boendet under måndagen.

– Vi invandrare blir lätt ihopklumpade som om vi vore en homogen grupp när vi i själva verkat utgör 80 olika nationaliteter i min stadsdel och det enda vi har gemensamt är att vi inte är födda som svenskar, sade Vernesa Dzelic, boende i Hjällbo.

Hon var en av deltagarna i en paneldebatt på temat från stadsplanering till planteringar på torget – delaktighet i boendet, där man diskuterade hur direktdemokratin fungerar och inte fungerar i dagens samhälle. Utgångspunkten i diskussionen blev i långa stycken storstadssatsningen och exempel på goda och mindre lyckade erfarenheter ifrån den.

Önskar bostadsförmedling

Men det kom också fram konkreta synpunkter på verktyg för att öka demokratin i fördelningen av hyresbostäder och därmed underlätta integration. Att införa en bostadsförmedling var ett sådant förslag som flera av deltagarna anslöt sig till och en representant från det partipolitiskt obundna nätverket Jagvillhabostad.nu, som arbetar opinionsbildande, menade att det gjorts en undersökningen som visar att en majoritet av Göteborgarna vill ha tillbaka systemet med bostadsförmedling.

Andra teman kring frågan om integration som togs upp på Göteborgskonferensen var Bostaden – business och socialt ansvar samt Media, makt och tolkningsföreträde.

Fyra nationella konferenser

Omkring 150 personer från hela landet deltog i den av justitiedepartementet initierade konferensen som hölls i Eriksberg. Konferensen i Göteborg är en av fyra konferenser som tar upp integration och segregation under arbetsrubriken Mobilisering för integration – flaggskepp, fallgropar, förändring.

I Malmö togs tidigare under hösten arbetsmarknaden och integration upp, i Eskilstuna kommer det i slutet av månaden att handla om segregation i skolan och i december kommer en summerande konferens i Stockholm som ska sammanfatta synpunkter och idéer med sikte på framtiden. Mångkulturellt Centrum i Botkyrka har fungerat som arrangör på uppdrag av justitiedepartementet.