Diskriminering i arbetslivet är i fokus när Mångfaldsnätverket i Västra Götaland träffas på Världskulturmuseet på onsdag. Två av Göteborgs sex Equal-projekt kommer att presentera sina resultat. Dessutom introduceras ett nytt projekt mot diskriminering – Make your future.

Equal inom Europeiska Socialfonden är en del av den europeiska sysselsättningsstrategin som jobbar för att bekämpa diskriminering och utslagning på arbetsmarknaden.

På Mångfaldsnätets möte på onsdagen presenteras resultaten från projekten Advantage Göteborg och Towns Together som båda avslutas under 2005.

Samtidigt presenteras Make your future – ett kommande projekt inom Equal omgång två.