Göteborgs nya invånare ger sin syn på livet i Göteborg i utställningen ”Att Leva i Två Världar”. Den har arbetats fram ur de så kallade dialoggrupper som skapats i Göteborg för att hjälpa invandrare och svenskar att nå varandra och skapa förståelse. Utställningen visas på torsdag.

Att Leva i Två världar är inte alltid så lätt. Det tycker många av de människor som kommit till Sverige från ett annat land med en annan kultur. Det gäller särskilt de unga som ofta hamnar i kläm mellan familjens normer och värderingar och det svenska samhällets krav på anpassning.

Den 28 augusti berättar både ungdomar och föräldrar hur de ser på sitt liv här i Göteborg, och vad kultur, kärlek och religion betyder för dem.

Några röster

”Som tonåring upplever man att man har med sig värderingar som inte passar in i det svenska samhället.”

”Att kunna leva i två kulturer betyder inte att man kan hoppa över värderingar och normer hur som helst.”

”Det är en process att kunna leva i två kulturer. Det är viktigt att få balans.”

Några röster ut utställningen ”Att Leva i Två Världar” som visas denna kväll.

Viktigt med förståelse och stöd

En del föräldrar upplever det negativt att deras barn lever i två kulturer och ungdomarna hamnar mittemellan två kulturer. Många ungdomar kan uppleva en maktlöshet och en känsla av utanförskap.

Att leva i två kulturer kan upplevas som positivt ifall föräldrar och ungdomar förstår och stöttar varandra.

Dialoggrupper

Utställningen är ett resultat av en Dialoggrupp som träffats under våren. Dialoggrupper är en metod för att sätta igång en process för att kunna nå varandra mellan generationer och mellan olika kulturer.

Ungdomarna och föräldrarna har utgått utifrån sina egna förutsättningar pratar om hur de kan underlätta och skapa förståelse mellan sig och den svenska kulturen.

Startade efter mordet på Fadime

Idéen med Dialoggruppen kom efter mordet på Fadime 2002 och den reaktion och oro som fanns bland ungdomar och föräldrar efter mordet.

Dialoggrupper har genomförts under 2002 och 2003. Från Dialoggruppen under 2002 finns dokumentationen ”Att Leva i Två världar – Dokumentation av Dialoggruppen”.

Fortsatt arbete

Bris kommer att starta dialoggrupper i Göteborgs olika stadsdelar. De kommer att utbilda samtalsledare som kan fungera som ledare och igångsättare till nya Dialoggrupper.

”Att Leva i Två Världar” är ett samarbete mellan Göteborgska Tidsspeglar, Bris, Sesamhuset och Kvinnohuset Linnea i Lövgärdet.

Program:

Platsen är Skandiahuset på Stensturegatan 12, Den 28 augusti klockan 18.00.

Moderatorer: Mustafa och Hiba

18.00 Välkommen – Kerstin Sjöbratt, Bris

18.10 Presentation av arrangörerna – Muna Dahl, Sesamhuset, Hanaa Yasin Linnea Kvinnohuset i Lövgärdet, Nigar Ibrahim, Bris och Anette Moberg, Göteborgska Tidsspeglar.

18.20 Ungdomar och mammor berättar om Dialoggruppen.

18.40 Diktläsning

18.50 Kurdisk dans

19.00 Frågestund

Om du är intresserad kontakta:

Nigar Ibrahim, Bris 031-750 11 41

Kerstin Sjöbratt, Bris 031-750 11 40

Annmari Erlandsson, Bris 031-750 11 43