Med flamenco, diktläsning och föreläsningar firas idag romernas nationaldag med ett seminarium om romernas historia och kultur, minoritetspolitik och romernas situation förr och nu.

Seminariedagen hålls på Valand i Göteborg och är ett samarbete mellan Romernas riksförbund, Göteborgs stad – Levande historia, Göteborgska tidsspeglar samt Levande historia, den nationella satsningen.

Föreläsningar, dikter och flamenco

Efter välkomstanförande av kommunalrådet Pelle Berglund (s) på förmiddagen så blir det bland annat föreläsningar, diktläsning och flamencouppvisning.

Bland annat föreläser Professor David Gaunt vid Södertörns högskola om romerna och förintelsen. Ögonvittnet Teodor Mutto berättar om vad som skedde med romer i Polen under andra världskriget. Diskrimineringsombudsmannen Lars Lindgren ska tala om antidiskrimineringsarbete och romer.