142 personer i Biskopsgården har fått jobb med hjälp av Siv-projektet i Biskopsgården sedan starten för ett och ett halvt år sedan. Med hjälp av engagemang och okonventionella metoder jobbar Siv-projektet för att hjälpa invandrare att ta sig ur socialbidragsberoendet och få ett arbete trots språksvårigheter. ”Vi fungerar som dörröppnare”, säger Roger Siverbrant. Att få ett arbete för den som har lite språksvårigheter och försörjning via socialbidrag är inte lätt. Många kan vittna om detta. Hur gör man egentligen? SIV-projektet i Biskopsgården har hittat en framkomlig väg.

Att klara sig helt själv, att våga ta kontakt med en arbetsgivare, att framhålla sin egen kompetens på ett främmande språk? Visst behöver man hjälp i en sådan situation. Med kontakter, med nödvändiga papper, av någon som kan stötta med engagemang och okonventionella metoder. SIV-projektet i Biskopgården är ett lyckat exempel på sådant stöd. En hjälp till integration i bästa mening. Brinner för uppgiften SIV, som har fyra medarbetare, har varit igång sedan augusti 2002. Det speciella med SIV är dels finansieringen via ”storstadspengar” dels att man har ett nära samarbete med socialtjänst, vuxenutbildning, arbetsförmedling och Delta.SIV är ingen myndighet, men man har tydliga mål, enkel organisation med engagerade medarbetare som kan arbeta okonventionellt för att hjälpa berörda personer. 142 nya jobb Vårt Göteborg möter Roger Siverbrant, SIV-projektet, på Idépunkten vid Friskväderstorget. Idépunkten är en viktig träffpunkt för arbetet med regeringens storstadssatsning i Norra Biskopsgården. – Inom SIV har vi träffat trehundra personer sedan starten. Av dem har 142 personer kommit ut i jobb med vår hjälp, berättar Roger entusiastiskt. Ett tjugotal av dem har förlorat jobbet igen, men av dem har nästan hälften åter fått ett nytt arbete. DörröppnareSIV är en resurs för Norra Biskopsgården där behoven av den här typen av hjälpinsatser är stora. Många invånare där har utländsk bakgrund, saknar kontakter i det svenska samhället och talar kanske på bruten svenska. De – Vi fungerar som dörröppnare, säger Roger Siverbrant, som tillsammans med kollegorna Angela Hansen, Salah Ibrahim och Tommy Larsson, i projektet SIV, hjälpt 142 ur bidragsberoendet till ett jobb. behöver helt enkelt hjälp av engagerade arbetsförmedlare som har tid för dem. – SIV arbetar inte med så många personer per medarbetare. Vi kan lära känna dem väl och vara dörröppnare hos arbetsgivarna, säger Roger. Vi försöker skapa relationer med respekt och förtroende för personen och för arbetsgivaren. Telefonen ringer… Under vårt samtal ringer Rogers telefon.– Jag vill att du är hos mig kvart i åtta i morgon bitti, så följer jag med dig till arbetsgivaren, säger Roger efter att ha lyssnat en stund. Du kan få praktik under fyra veckor? Det är en skitbra arbetsgivare, säger Roger i telefon. Det vore jättekul om det gick bra för dig där. De kommer överens om träffen nästa morgon. Till det här arbetet fanns tvåhundra sökande, och SIV lyckas få in ”sin”. Hänger på sekunder Hos SIV får man hjälp med att skriva sin CV och med träning före en anställningsintervju. Rätt attityd är viktigt för att platsa på ett jobb – komma i tid, inte ge upp, att ”känna på” och ”bjuda till”. – Du har inte många sekunder på dig för att göra intryck vid en intervju. Vi är ibland med vid intervjuer för att kunna ge feedback som stödjer den sökande. Det handlar inte alltid om heltidsarbete men för berörda personer, som har stått utanför arbete och utbildning under många år, är det en betydelsefull förändring av livssituationen att kunna gå till en arbetsplats och få ökad möjlighet att försörja sig själva. Lennart Rosén Göteborgs Stad BiskopsgårdenFotnot:Förkortningen SIV står för socialtjänst – idépunkt – vuxenutbildning