Tjänstemän inom Göteborgs Stad med mångårig erfarenhet med arbete inom flykting- och integrationsfrågor upplever att det finns brister i, och i vissa fall en total avsaknad av, en integrationspolitik i Göteborg. Det visar en studie med djupintervjuer av tjänstemän inom Göteborgs Stad som arbetar med flyktingar och invandrare. Studien har gjorts av Enheten för mångkulturell utveckling vid Frölunda stadsdelsnämnd.

Elva tjänstemän inom olika verksamheter i Göteborgs Stad, som på ett eller annat sätt arbetar med flyktingar och integration, har anonymt deltagit i djupintervjuerna. Alla utvalda är nyckelpersoner som arbetat mer än tio år med integrationsfrågor. Det är Enheten för mångkulturell utveckling som tagit initiativet till studien.

– Tjänstemännen känner att det inte finns någon respons bland politikerna när det gäller integrationsfrågor. Jag är lite förvånad över att det var så tydligt uttalat. Det är väldigt synd speciellt med tanke på att integrationsfrågan idag är en otroligt viktig samhällspolitisk fråga, säger Anita Brnic som gjort studien och som arbetar vid Enheten för mångkulturell utveckling.

Bygger på upplevelser

Resultaten i undersökningen bygger på tjänstemännens upplevelser och måste inte nödvändigtvis spegla ett faktiskt förhållande menar Anita Brnic.

– Det säger inget om politikernas egna engagemang. Men det tyder på att det finns en brist i kommunikationen mellan politiker och tjänstemän.

Fastighetsvärdar kritiseras

Flertalet av de elva intervjuade anser att det finns brister i integrationspolitiken. Omkring hälften av tjänstemännen är också kritiska till hur stadens egna bolag hanterar bostadsfrågan för invandrare. Det upplevs som att en del av de kommunala fastighetsvärdarna är mer eller mindre ointresserade av att motverka boendesegregationen i Göteborg.

– Det är intressant att frågan om bostadssegregation lyfts fram av en del av de intervjuade, framförallt gäller det de kommunala fastighetsvärdarnas ansvar. Det är en fråga som kommunen måste ta tag i, menar Anita Brnic.

Det gäller inte bara segregation utan också bristen på bostäder. Boendet är en viktig fråga när man jobbar med nyanlända och flyktingar.

Gillar sitt jobb

De utfrågande tjänstemännen är samtidigt positiva till sitt arbete.

– De är otroligt engagerade och tycker att det är roligt att arbete med dessa frågor. Det tycker att det personligen är väldigt givande, lärorikt och spännande, säger Anita Brnic.

Föreslår inventering

Med utgångspunkt från studiens resultat föreslår Anita Brnic att det varje år görs en inventering av integrations- och mångfaldsfrämjande insatser inom Göteborgs Stad.

Hon föreslår också en bättre samordning av utbildningen av personal i integrations- och mångfaldsfrågor.

Studiens resultat presenteras för Frölunda stadsdelsnämnd 17 februari.