Fyra ungdomsprojekt i Västra Götaland fick på fredagen dela på 75.000 kr från Konungens jubileumsfond för Ungdom i Sverige. Fonden riktar sig till personer och individer som gör viktiga och positiva insatser för ungdomar. En av pristagarna är kamratledarprojektet i Bergsjön.

Kamratledarprojektet i Bergsjön startades för tre år sedan. Tio ungdomar i åldern 15-20 går under ett år en utbildning där bland annat ledarskap och personlig utveckling står på schemat. Utbildningen sker i samarbete med Göteborgs Folkhögskola. Syftet är att knyta kontakter och vara en positiv förebild för barn i mellanstadieåldern. Man ordnar bland annat myskvällar, läger, tjejgrupper.

Terje Jansson, projektledare och initiativtagare till Kamratledarprojektet, fick ta emot konungens beslut om 20 000 kr ur landshövding Göte Bernhardssons hand på Residenset på fredagen.

-Det är jätteroligt att projektet uppmärksammas på det här sättet och pengarna är förstås mycket välkomna för den fortsatta verksamheten.

Fyra fick priset

De fyra organisationer som tilldelats årets pris är:

Kamratledarprojektet i Bergsjön, ett projekt för ungdomar att bli goda förebilder för sina yngre kamrater i stadsdelen.

Ruthprojektet som arbetar med att dramatisera en bok av den österrikiska författarinnan Ruth Klügers, i syfte att medvetandegöra ungdomar om vad nazismen innebär.

Göteborgs KFUK-KFUMs scoutdistrikt i samarbete med Ortodoxa samarbetskommittén som skall starta scoutkårer i ortodoxa församlingar i Göteborg för ett rikare friluftsliv.

Ungdomsförbund för mångfald, en förening som arbetar med information om rasism, främlingsfientlighet, integration och diskriminering.