Öppnar på Lindholmen i november. Älvrummet, som legat på Kanaltorget vid Göteborgsoperan sedan 2008, stänger den 30 september och verksamheten flyttar till Lindholmen. Enligt planerna öppnar det nya tillfälliga Älvrummet den 1 november.

Under oktober flyttar verksamheten in i Navet på Lindholmspiren 3-5, och om allt går enligt planerna öppnar det den 1 november. Även i fortsättningen kommer det att ordnas guidade visningar och vara öppet för besök och olika typer av event.

Det nuvarande Älvrummet vid Kanaltorget har bara ett tillfälligt bygglov och det löper ut vid årsskiftet. Efter stängningen den 30 september kommer huset att rivas för att ge plats för arbetena med Västlänken.

Älvrummet

Foto: Carolin Freiholz