Tävlingsjury utser vinnare. 20 bidrag har kommit in till den pågående arkitekttävlingen för parkområdet runt Selma Lagerlöfs torg. Mellan den 4 april och 13 maj ställs förslagen ut i Selma center. I början av juni meddelar juryn vem som får jobba vidare med parkstråket.

Det var i december förra året som park- och naturförvaltningen utlyste en arkitekttävling för ett nytt parkstråk i området runt Selma Lagerlöfs torg. Grönområdet är en del i stadsutvecklingsprojektet Framtidens Selma.

Tävlingsjuryn ska bland annat titta på hur väl bidraget lyckats fånga upp Backabornas önskemål och om det tillför något nytt och unikt till platsen.

Fram till den 13 maj visas bidragen på Selma Center.