Sociala hållbarheten viktig. Det är planeringsförutsättningarna för Backaplan som har nominerats till Planpriset 2014, som ett av fyra stadsutvecklingsprojekt i Sverige. Juryn understryker speciellt att alla de nominerade projekten har utgångspunkten i social hållbarhet.

– Det är en mycket viktig fråga för oss. Jag är glad över att konstatera att vi genom ett riktigt bra samarbete och skickliga medarbetare driver stadsutvecklingen framåt, säger Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör i Göteborg.

Backaplan är en del av det stadsmässiga stråk som ska skapas över älven till Centralen-området och knyter också ihop Lundby med Frihamnen och Brunnsbo.

Vinnaren utses den 28 november
Med sitt läge mitt i Göteborg och som Hisingens centrum kommer även knutpunkten för kollektivtrafik att utvecklas.

– Planeringsförutsättningarna innebär att vi går från ett område med volymhandel till tät, socialt integrerad blandstad som med sin struktur också binder samman Backaplan med övriga staden, säger Agneta Hammer.

Priset delas ut av Sverige Arkitekter. Vinnaren utses på Arkitekturgalan den 28 november.