Handel, bostäder och kontor. Backaplan på Hisingen är en av flera platser vars roll nu omprövas för att utgöra en viktig pusselbit i den nya Älvstaden. Att bygga en blandstad - en mer tätbebyggd stadsdel med handel, bostäder och kontor, kräver nya strategier eftersom staden bara är en av många fastighetsägare i Backaplansområdet.

Backaplans butiker och stormarknader har under flera decennier lockat göteborgarna med sitt breda utbud av varor och tjänster. I Vision Älvstaden heter det att ett stadsmässigt stråk ska utvecklas från Centralen-området på fastlandssidan, över den nya Hisingsbron – och att Backaplan ska knyta ihop övriga Lundby med Frihamnen och Brunnsbo.

Handeln fortsatt viktig
2558.jpg
Förutom att hitta formerna för nya trafikflöden ska Backaplan också sakta men säkert förvandlas till en blandstad med bostäder, butiker och andra innerstadskvaliteter.

– Vi vet ju att Backaplan som handelsplats uppskattas av många göteborgare – och handeln kommer att vara viktig även i framtiden. Att Backaplan ska byggas med stort handelsinnehåll slås fast både i visionen och i planeringsförutsättningarna, säger Lisa Häggdahl som är utvecklingsledare på fastighetskontorets avdelning för strategisk planering.

Målsättningen är med andra ord klar, men vägen dit lång och fylld av frågetecken som ska rätas ut. Just på Backaplan är situationen lite speciell eftersom marken i det området ägs av en rad olika aktörer.

Vad får det för konsekvenser?
– Det innebär att vi är beroende av andra för att genomföra det vi vill med Vision Älvstaden. Därför har vi gått in i ett samarbete tillsammans med fyra fastighetsägare, säger Lisa Häggdahl.
3FCA.jpg
De speciella förutsättningarna på Backaplan följs med intresse på flera håll. Hur håller visionen när andra aktörer kommer med andra ingångsvärden än dem som Göteborgs Stad prioriterar?

– Som kommun med medborgarna som uppdragsgivare har vi ett annat fokus – det är klart att staden ska göra vettiga affärer, men vi har ett annat perspektiv än vad privata bolag har, säger Lisa Häggdahl.

Även om fastighetsägarna har olika utgångspunkter tycker sig Lisa Häggdahl se att det finns en bred uppslutning bakom Vision Älvstaden.

– Jag tycker det känns som att vi drar åt samma håll – sedan kan vi förstås alltid lösa saker och ting på olika sätt. Vi är alldeles i början av vårt samarbete och fokuserar nu på att hitta vår gemensamma bas.

– Det är svårt att ange en tidsplan för när spadarna sätts i marken – men om inga hinder tillstöter – borde det absolut ha hänt en hel del på Backaplan till jubileumsåret 2021, säger Lisa Häggdahl.

34F8.jpg

Foto: Liselotte Gustafsson