Välkommen på öppet hus 20 juni. Skola, hotell, kontor, Geelys design- och besökscentrum och en färjehållplats – detaljplaneförslaget på Lindholmen har ett brett innehåll. Nu har du har möjlighet att lämna dina synpunkter.

Nu är förslaget på detaljplan för Pumpgatan med bland annat andra delen av Geelys etablering på samråd. Förslaget innehåller kontorsbyggnader, hotell i upp till elva våningar och ett design- och besökscentrum.

Dessutom finns det en skola för år 4-9 med plats för 720 elever och en färjehållplats vid Keillers kaj i förslaget.

Du är varmt välkommen öppet hus, på onsdag den 20 juni, där det finns möjlighet att ställa frågor om detaljplanen och dela med dig av din kunskap om området.

Om du vill lämna formella synpunkter på planen så ska det göras skriftligt med slutdatum den 18 juli.

Tid: onsdag 20 juni, klockan 17–19.
Plats: En trappa ner i Traktören på Köpmansgatan 20.

3460.jpg

Illustration: Arkitektbyrån Design