Lämna synpunkter direkt på webben. En knutpunkt för regionens kollektivtrafikresenärer, bättre plats för alla trafikslag och en stadsdel som behåller sin unika karaktär. Nu kan du tycka till om nya detalj-planen för området kring Västlänkens station Haga. Lämna synpunkter senast 4 oktober.

Stadsbyggnadskontoret tar emot skriftliga synpunkter och du kan skicka in dem direkt på webben.

Planförslaget finns på Göteborgs Stads hemsida under fliken Plan- och byggprojekt och på stadsbyggnadskontoret på Köpmansgatan 20.

Läs mer om den planerade Station Haga på sidan 18 i senaste numret av magasinet Vårt Göteborg.