Sex gånger fler besökare på två år. Rosenlund har på kort tid ömsat skinn och förvandlats till ett populärt restaurangstråk. Med en rad konstnärliga attraktioner vill området nu visa sina nya sidor. Premiär: idag torsdag 3 december kl 17.

Rosenlundsgatan, som med åren hade fått ett något skamfilat rykte, behövde en uppgradering. Det var de flesta överens om; staden, värdar, näringsidkare och hyresgäster.

Med start 2013 inleddes förändringsarbetet under ledning av Trygg, vacker stad.

– Idag kan vi konstatera att satsningarna fallit väl ut och vi vill väldigt gärna att göteborgarna ska uppmärksamma vad som hänt i området, säger Samaneh Lomander som är planeringsledare på trafikkontoret.

6B4C.jpgStatistiken ger henne rätt: 2013 rörde sig i genomsnitt 20 000 personer per månad på Rosenlundsgatan. Motsvarande siffra 2015 är drygt 120 000. Inte minst tack vare de populära restauranger som etablerat sig där Rosenlundsgatan närmar sig Esperantoplatsen.

Filmprojektion på vattenvägg
Med start klockan 17 på torsdagen invigs en konstnärlig satsning med en rad olika inslag som tillsammans lyfter fram Rosenlundsgatans nya karaktär. Bland de återkommande inslagen märks en sex minuter lång film som projiceras i vattnet vid Fisketorget, mellan Feskekörka och Hvitfeldtsplatsen.

Film- och ljudverket, kallat Seeds, är gjort av filmaren Fredrik Egerstrand och musikproducenten Christoffer Berg och uppförs vid tre tillfällen varje vardag fram till den 30 december – kl 17.00, 17.30 och 18.00.

Sju konstnärer har gjort varsin installation
Producenterna Henrik Wallgren och Jordan Loraine presenterar också sju konstnärer som med varsin installation tillsammans lyfter fram det ”nya” Rosenlund. Konstnärerna är: Joakim Stampe, Maria Jakobsson, Jan Eneroth, Jonathan Josefsson, Matilda Maca, Linda Spåman och Alyssa Aveb.

I Rosenlundsgatans början och slut passerar besökarna under Eric Langerts båda portaler som pyntats och klätts i konstnärlig smyckning.

– Dessutom kommer vi att ha en container uppställd vid Fisktorget där Rosenlunds historia, nutid och framtid, presenteras, säger Samaneh Lomander.