Samtal, film, workshops och föreställningar. Stadsutveckling är i dag ett hett och ibland infekterat debattämne i Göteborg. Och frågorna är många – hur ska vi till exempel gå från segregation och bilism till social och ekologisk hållbarhet? Och vilken roll kan och ska kulturen spela i stadsutvecklingen? Göteborgs Stadstriennal kan nog besvara en del av dessa frågor – och kanske väcka nya.

Göteborgs Stadstriennal – hela programmet m m

Den 19–22 september är det återigen dags för Göteborgs Stadstriennal – en satsning på samtal, film, föreställningar, workshops och andra aktiviteter på temat stadsutveckling.

Triennalen är en del av Göteborgs Stads 400-årsjubileum och årets upplaga är den andra i ordningen. Den första triennalen hölls 2015 och den tredje och sista infaller 2021.

Det är stadsbyggnadskontoret som driver arbetet med stadstriennalen i bred samverkan med bland annat förvaltningar, bolag och institutioner inom Göteborgs Stad. Stadsarkitekt Björn Siesjö är projektägare.

Konstverk
– Det genomgående temat för triennalen är förstås hållbar stad. Allt vi gör handlar om det – vi måste bygga mer, bättre och mer hållbart, säger han.

Men hur gör man det?
– Genom att omvärdera och omformulera ganska mycket av det som varit. Göteborg är i dag en bildominerad och segregerad stad, vilket är resultatet av tidigare generationers arbete. I framtiden måste människor förflytta sig på andra sätt, och förhoppningsvis mindre också. Då måste staden bli tätare och mer sammanhängande, säger Björn Siesjö.

– Minst lika viktig är den sociala hållbarheten, och även där är en sammanhållen stad som hänger ihop mellan människorna en grundförutsättning, fortsätter han.

”Kunde höra knappnål falla”
Han tycker att debatten om stadsbyggnad förbättrats väsentligt sedan han började som stadsarkitekt 2012. Han ser positivt på att frågorna kommit i fokus även om han tycker det spårar ur ibland.

– Att vi faktiskt pratar om stadsutveckling är en stor skillnad från när jag började. Då kunde man höra en knappnål falla, för debatten fanns inte.

Rök an roll vid HammarkullenÅrets triennal har runt 70 punkter på programmet och är fokuserad till tre platser – Jubileumsparken i Frihamnen, Järntorget och Hammarkullen. Björn Siesjö säger att ett viktigt mål med programmet har varit att blanda högt och lågt så att det finns något för alla och inte enbart för arkitektur- och stadsutvecklingsnördarna.

Kulturförvaltningen är med i år
En nyhet för årets triennal är att kulturförvaltningen står för ett antal programpunkter. Förvaltningen har sedan början av 2018 ett tydligare uppdrag att vara del i stadens arbete med stadsutveckling. Bland annat genom sitt arbete med kulturplanering, vilket också är temat för programmet på Stadsbiblioteket på onsdag 19 september.
Men vad är kulturplanering och vilken roll fyller det i stadsutvecklingen? Kulturförvaltningens direktör Anna Rosengren förklarar:

– Kulturplanering handlar om att i stadsplaneringen ta hänsyn till faktorer som kulturmiljö, estetiska värden, mötesplatser, platsens identitet och vilka möjligheter som finns för kreativa verksamheter. Både vad gäller nya och befintliga områden. Vår förvaltning har i uppdrag att ta fram en strategi för detta område, som ska gälla för hela stadens verksamhet, säger hon.

Enprocentsmål och gestaltning
På torsdag 20 september arrangerar kulturförvaltningen ett program på Stadsbiblioteket som fokuserar på offentlig konst och det så kallade enprocentsmålet – att en procent av budgeten för byggprojekt ska avsättas för konstgestaltning. Det är ett område där Göteborg Stad ligger långt fram jämfört med andra svenska myndigheter och offentliga institutioner.

– Vi har inte nått hela vägen men vi ser en tydlig utveckling åt rätt håll. Vår enhet Göteborg Konst kommer bland annat att berätta om hur de arbetar med enprocentsmålet och använder konst för att utveckla stadens olika områden, säger Anna Rosengren.

”Många spännande programpunkter”
På triennalens tredje dag, den 21 september, har kulturförvaltningen två olika spår. Dels på Stadsbiblioteket, där man berättar om hur de arbetar med att lyfta fram stadens kulturarv, dels håller de i ett forum på Draken på temat ”Gestaltad livsmiljö”. Bakgrunden är att riksdagen i maj fattade ett beslut om en ny politik för detta område som syftar till att stärka arkitekturens, formens och designens värde för människors livsmiljö.

Både Anna Rosengren och Björn Siesjö hoppas nu att många göteborgare hittar till Stadstriennalen.

– Det finns väldigt många spännande programpunkter, både om hur vi jobbar lokalt i Göteborg och med nationella och internationella utblickar till exempel av kollektivet Situations från Storbritannien som ska ge sina exempel på extraordinära konstupplevelser i stadsutveckling. Jag tror det kommer bli väldigt inspirerande dagar, säger Anna Rosengren.