Se stadens visioner och planer. Hisingsbron, linbanan och Gamlestaden är bara tre av Göteborgs många pågående och planerade stadsutvecklingsprojekt – men hur långt har planerna kommit och vad händer härnäst? Och vilka är de övergripande visionerna? Följ utvecklingen på nya webbplatsen Stadsutveckling Göteborg.

Stadsutveckling Göteborg

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern tid. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035, och ge plats för 150 000 nya göteborgare, 80 000 nya bostäder och lika många nya arbetsplatser.

– Många göteborgare vill veta mer om vart staden är på väg. Med den nya webbplatsen, vill vi på ett tydligt och samlat sätt visa varför, när och hur staden utvecklas, samt beskriva den förväntade nyttan för boende, besökare och företagare i Göteborg, säger Helena Mehner, kommunikationsdirektör i Göteborgs Stad.

”Den övergripande berättelsen om Göteborgs utveckling”
Förutom information om Hisingsbron, Gamlestaden, Linbanan och alla andra pågående och planerade stadsutvecklingsprojekt kan besökarna bland annat också läsa reportage och intervjuer. Det kan till exempel handla om hur lekplatser kan göras mer tillgängliga eller om familjer som fixar vardagen i stan utan bil.

– Vi vill ge detaljerna, men också hur allt hänger ihop. På webbplatsen knyter vi ihop enskilda projekt, områden och teman med stadens beslutade visioner och den övergripande berättelsen om Göteborgs utveckling till en grön och nära storstad, säger Helena Mehner.