Ny stadsdel tar form. På torsdag 21 januari presenteras förslaget till detaljplan för bygget av 3 750 bostäder och 2 000 arbetsplatser i Frihamnen. Den som vill se och tycka till om förslaget för första etappen av den nya stadsdelen kan kika in på webben, eller bege sig till entréhallen på Köpmansgatan 20 eller Älvrummet. Där visas ritningar, skisser och en 3D-film.

I juni 2015 presenterades de övergripande planerna för den nya stadsdel som ska bidra till att Göteborg växer ihop över älven. Det gigantiska frihamnsområdet, som idag mest utgörs av asfaltsytor, ska fyllas med byggnader och liv i tre etapper.

Onsdag 20 januari presenteras förslaget till detaljplan för den första etappen. Det gäller området i den inre delen av Frihamnen, närmast Kville.

Detaljplanen visar hur bostäder, vägar, parker samt skolor och förskolor ska placeras. Med tanke på Frihamnens läge nära vattnet är klimatanpassning en viktig del av planeringen. Förslaget visar hur dagvattensystemet kan byggas för att klara av höjda havsnivåer och stora regnmängder utan att det ska bli översvämning.

Två tillfällen att höra mer
Den som vill höra mer om tankarna bakom förslagen är välkommen på samråds- och informationsmöte onsdag 3 februari kl 18 på Visual Arena, Lindholmen Science Park. Den 16 februari är det öppet hus i entrén i kommunhuset Traktören på Köpmansgatan 20 kl 17 till 19..

– På samrådsmötet den 3 februari finns möjlighet att se en visualisering på en 3D-skärm, säger Mia Edström, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

För att få en bild av hur Frihamnen kan se ut i framtiden går det även att surfa in i det digitala verktyget Cityplanner.

– Det är en 3D-modell där man kan se kvarter och hushöjder. Det går att lämna synpunkter i modellen i form av post-it-liknande lappar, och se vad andra har tyckt. Om man även skriver in synpunkterna i ett formulär kommer de med i den formella sammanställningen av alla yttranden.

Samrådstiden pågår till den 1 mars. Därefter arbetas synpunkterna in i detaljplanen, som tas upp för beslut i byggnadsnämnden hösten 2016. Själva bygget av de första delarna av Frihamnen planeras starta 2017.