Så kommer vi att bo och leva. Den 16-19 september får Göteborg sin egen Stadstriennal. Ett tre dygn långt arrangemang om stadsutveckling och boende som återkommer i större versioner 2018 och 2021.

Göteborg Stadstriennal är ett konkret resultat av de idéer som häromåret vaskades fram kring vad göteborgarna egentligen vill se hända under jubileumsåret 2021.

– Det här är ett av de 20 projekt som utkristalliserade sig. Ett önskemål om en arena för att prata om hur man kan bo och leva i framtidens Göteborg, säger Thomas Johnsson som är kommunikatör på stadsbyggnadskontoret och fortsätter:

– Triennalen är tänkt som en trestegsraket, som tar sin början nu och återkommer i växande omfattning 2018 och 2021.

Samling kring Kajskjul 133
Både den seminariedel som i första hand riktar sig till branschfolk, och det öppna program som vänder sig till den breda allmänheten, kommer att äga rum i och kring Kajskjul 113. En gammal lagerlokal som under tre dygn fungerar som ett kreativt centrum för samtal, debatt och utställningar – och dessutom hjälper allmänheten att upptäcka Frihamnens möjligheter långt innan planerade bostäder är inflyttningsklara.

Seminariedelen består huvudsakligen av samtal och debatter mellan inbjudna aktörer.

– Bland många spännande namn märks bland andra arkitekten Gert Wingårdh, byggherren Ola Serneke och konstnären Thérèse Kristinasson, säger Thomas Johnsson.

I mån av plats kan det öppnas möjligheter även för särskilt intresserade göteborgare att ta del av samtalen.

– Vi har bara 350 platser, men några av dem kommer att kunna erbjudas allmänheten efter principen ”först till kvarn”, säger Thomas Johnsson.

Öppet programl för alla åldrar
Den öppna delen av triennalen erbjuder något för alla åldrar. Saker man själv, utan föranmälan, kan delta i och titta på, och programpunkter som på ett konstnärligt sätt visar upp Frihamnens många möjligheter.